Research Article


DOI :10.26650/annales.2019.68.0003   IUP :10.26650/annales.2019.68.0003    Full Text (PDF)

Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty

Yasemin Isiktac

Liberty is defined in dictionaries as not being determined by anything outside of oneself. Despite the clarity of this definition, liberty has been one of the most debated concepts throughout history and still is today. Isaiah Berlin, one of the most significant political philosophers of the twentieth century, is an important architect of the negative-positive liberty dichotomy. Berlin created the opportunity of an assessment from a different perspective of moral and political contexts by considering the dual nature of liberty and using value plurality concept. By dividing liberty into negative and positive liberties, Berlin, with the classical liberal tendency, points to negative liberty, considered with the value pluralism, as the one that should be emphasized. Negative liberty is the “private” sphere which determines the borders and the purpose of liberties and in which people can take decisions without an external impact. Berlin specifically emphasizes that “negative” here does not indicate an unfavorableness but points to the sphere that “does not accept any impact”. He calls liberty which takes place in the public sphere as positive liberty. Positive liberty takes place in the outer atmosphere. It is very much related to democracy as the way of governance and also to liberal rights. The division of positive and negative liberties, as Berlin called his significant article in 1958, is still in use to define liberty. This division is also effective in the context of “substance” and “conceptual field” separation.

DOI :10.26650/annales.2019.68.0003   IUP :10.26650/annales.2019.68.0003    Full Text (PDF)

Isaiah Berlin: Negatif ve Pozitif Özgürlük

Yasemin Isiktac

Özgürlük, sözlüklerde, bir şeyin kendisi dışında bir şey veya etkiyle belirlenmemiş olması şeklinde tanımlanır. Bu tanımın netliğine rağmen özgürlük, tarih boyunca ve günümüzde de, üzerinde en çok tartışma yürütülen kavramlardan biri olmaya devam etmektedir. Yirminci yüzyılın önemli siyaset felsefecilerinden Isaiah Berlin, özgürlüğün, başlıkta geçtiği üzere negatif ve pozitif olarak ayrıştırılmasının önemli bir mimarıdır. Berlin özgürlük kavramının ikili doğasını göz önünde bulundurarak ve değer çoğulculuğu kavramını da kullanarak ahlak ve siyaset bağlamının farklı bir perspektiften değerlendirilmesi olanağını yaratmıştır. Özgürlüğün pozitif ve negatif özgürlük olarak ayrılması yolu ile Berlin’in klasik liberal eğilimler ekseninde, değer çoğulculuğu ile birlikte asıl üzerinde durulması gereken özgürlük türü olarak negatif özgürlüğe işaret ettiğini görmekteyiz. Negatif özgürlük; bireysel özgürlüklerin amacını ve sınırlarını belirleyen, kişinin etki altında kalmaksızın kararlar alabildiği “özel” alandır. Berlin “negatif” isimlendirmesinin bir olumsuzluk anlatımı olmaya değil, “etki kabul edilemez alana” işaret ettiğini özel olarak belirtmektedir. Kamusal alanda gerçekleşen özgürlüğü ise pozitif özgürlük olarak isimlendirmektedir. Pozitif özgürlük dış atmosferde gerçekleşir. Yönetim bicimi olarak demokrasi ve liberal haklarla çok yakından ilgilidir. Berlin’in 1958 yılında yazmış olduğu önemli bir makalesinin de ismi olan negatif – pozitif özgürlük ayrımı, özgürlüğün nitelendirilmesinde günümüzde de etkin olarak kullanılmaktadır; bu ayrım, aynı zamanda, “öz” ve “kavramsal alan” ayrımı acısından da etkindir.


PDF View

References

  • Berlin, I.: Two Concepts of Liberty, Four Essays on Liberty, (Oxford University Press, 1969). google scholar
  • Berlin, I.: The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy’s View of History, (Princeton University Press, 2013). google scholar
  • Gürler, S.: Ahlak ve Adalet, (Legal Yayıncılık, 2007). Işıktaç, Y.: Hukuk Felsefesi, (Filiz Kitabevi, 2019). google scholar
  • Nancy, J. L.: ‘Freedom and We’, in Dennis King Keenan (ed), Hegel and Contemporary Continental Philosophy, (State University of New York Press, 2004). google scholar
  • Oakeshott, M.: Morality and Politics in Modern Europe: The Harvard Lectures, (Yale University Press, 1993). google scholar
  • Rorty, R.: Philosophy and the Mirror of Nature, (Blackwell Publishing, 1996). google scholar
  • Taylor, C.: ‘What’s Wrong with Negative Liberty’, in Alan Ryan (ed), The Idea of Freedom: Essays in Honor of Isaiah Berlin (Oxford University Press, 1979). google scholar
  • Taylor, C.: Philosophical Arguments, (Harvard University Press, 1995). google scholar
  • Uygur, G.: Hukukta Adaletsizliği Görmek, (Türkiye Felsefe Kurumu, 2013). google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Isiktac, Y. (2019). Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(68), 37-45. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0003


AMA

Isiktac Y. Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2019;0(68):37-45. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0003


ABNT

Isiktac, Y. Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 68, p. 37-45, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Isiktac, Yasemin,. 2019. “Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 68: 37-45. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0003


Chicago: Humanities Style

Isiktac, Yasemin,. Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 68 (Mar. 2021): 37-45. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0003


Harvard: Australian Style

Isiktac, Y 2019, 'Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 68, pp. 37-45, viewed 2 Mar. 2021, https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0003


Harvard: Author-Date Style

Isiktac, Y. (2019) ‘Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(68), pp. 37-45. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0003 (2 Mar. 2021).


MLA

Isiktac, Yasemin,. Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 68, 2019, pp. 37-45. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0003


Vancouver

Isiktac Y. Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 2 Mar. 2021 [cited 2 Mar. 2021];0(68):37-45. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0003 doi: 10.26650/annales.2019.68.0003


ISNAD

Isiktac, Yasemin. Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/68 (Mar. 2021): 37-45. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0003TIMELINE


Submitted22.10.2019
Accepted04.01.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.