Research Article


DOI :10.26650/annales.2019.68.0004   IUP :10.26650/annales.2019.68.0004    Full Text (PDF)

Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties

Gülsüm Kaya

The reservation is one of the most important and controversial topics in international treaty law. The validity of reservations and their application came to the fore and customary reservation rules were reviewed with the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in international law. Also, in the Vienna Convention on the Law of Treaties, rules on reservations were codified, which were asserted as the rules of customary international law. However, in human rights treaties, because of their distinctive characteristics, the rules of reservations needed to be applied and interpreted compatible to these particularities. First of all, human rights treaties are different from standard contractual treaties and they do not create a balanced system between the state parties’ rights and obligations. Therefore, the reciprocal effect of the reservation which gives equivalency to the parties’ rights and obligations cannot function properly in human rights treaties. The second aspect is the main ideal of ensuring the universality of human rights which challenges the integrity of these treaties. The choice between integrity and universality gives us a hint about the status of the treaties regarding reservations. Another issue is the compliance of a reservation with the object and purpose of the treaty which is rated among the main rules about validity of a reservation in the Vienna Convention on the Law of Treaties. In human rights treaties, a reservation’s compatibility with the object and purpose and even determining the object and purpose of the treaty is controversial. In this context two different mechanisms issuing from the Vienna Convention – opposability and permissibility- will be handled to determine the validity of the reservations in international human rights treaties. In this paper, within the scope of the human rights treaties’ aspects stated above, the application and the validity of the reservations to international human rights treaties will be discussed by assessing the solutions in the ILC’s Guide to Practice on Reservations. 

DOI :10.26650/annales.2019.68.0004   IUP :10.26650/annales.2019.68.0004    Full Text (PDF)

Uyum Arayışı: Viyana Çekinceler Rejimi ve Uluslararası Insan Hakları Andlaşmaları Üzerine

Gülsüm Kaya

Çekinceler andlaşmalar hukukunun önemli ve tartışmalı konularındandır. Bunların geçerliliği ve uygulanması Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile gündeme gelmiş ve çekincelere ilişkin teamül kuralları bu danışma görüşünde gözden geçirilmiştir. Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi ile ise çekincelere ilişkin teamül kurallarının kodifiye edildiği kabul edilmektedir. Ancak bu kurallar insan hakları andlaşmalarına uygulanırken bu andlaşmaların farklı nitelikleri gereğince yorumlanmaları ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Öncelikle sözleşmesel uluslararası andlaşmalardan farklı olarak insan hakları andlaşmalarında tarafların hakları ve yükümlülükleri bakımından bir denge gözetilmemektedir. Bu nedenle de taraflara haklar ve yükümlülükler bakımından denklik sağlayan karşılıklılık ilkesi insan hakları andlaşmalarına ileri sürülen çekincelerde tam olarak işlememektedir. İkinci olarak insan hakları andlaşmaları evrensellik ve bütünlük geriliminin yaşandığı türden andlaşmalardır, zira daha fazla insanın haklarının düzenlenmesi ideali kimi hallerde andlaşmanın bütünlüğünü tehdit eden bir hal alabilecektir. Ayrıca andlaşmanın konu ve amacı ile bağdaşırlık bir çekincenin geçerliliği bakımından Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesinde getirilmiş esas niteliğinde bir kuraldır, ancak bir çekincenin konu ve amaç ile bağdaşırlığına karar vermek hatta konu ve amacı tespit etmek oldukça tartışmalı hususlar olagelmiştir. Bu bağlamda kabul edilebilirlik ve itiraz edilebilirlik çekincelerin geçerli olup olmadığının değerlendirilmesinde iki farklı yöntem olarak VAHS’nde yer almaktadır. Bu çalışmada çekinceler rejiminin hukuk yaratıcı niteliğe sahip insan hakları andlaşmalarında uygulanması ve çekincelerin geçerliliği Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Uygulama Rehberi’nde getirdiği çözüm önerilerine değinilerek tartışılacaktır. 


PDF View

References

 • Cases google scholar
 • Reservations to the Convention of Genocide (Advisory Opinion) 1951 ˂ https://www.icj-cij.org/ files/case-related/12/012-19510528-ADV-01-00-EN.pdf ˃ accessed 25 September 2019 [21]. Austria v Italy App no 788/60 (EComHR Decision, 11 January 1961) google scholar
 • The Effect of Reservations on the Entry into Force of the American Convention, Advisory Opinion OC-2/82, Inter-American Court of Human Rights (24 September 1982) google scholar
 • Restrictions to the Death Penalty (Arts. 4(2) and 4(4) American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-3/83, Inter-American Court of Human Rights (8 September 1983) google scholar
 • Belilos v Switzerland App no 10328/83 (ECtHR, 29 April 1988); Loizidou v Turkey App no 15318/89 (ECtHR, 23 March 1995) google scholar
 • United Nations Documents google scholar
 • ILC, ‘First Report on the Law and Practice relating to Reservations to Treaties, by Mr. Alain Pellet, Special Rapporteur’ (30 May 1994) UN Doc A/CN.4/470 google scholar
 • ILC, ‘Second Report on Reservations to Treaties by Mr. Alain Pellet, Special Rapporteur’ (10 May13 June 1996) UN Doc A/CN.4/477&Corr.1&2 and Add.1&Corr.1-4 google scholar
 • ILC, Fifth Report on the Reservations to Treaties by Mr. Alain Pellet, Special Rapporteur (1 May- 9 June and 10 July- 18 August 2000) Un Doc A/CN.4/508 google scholar
 • ILC, Fourteenth Report on Reservations to Treaties, by Mr. Alain Pellet, Special Rapporteur (2 April, 22 May and 7 August 2009) UN Doc A/CN.4/614 google scholar
 • ILC, Guide to Practice on Reservations to Treaties Report of the International Law Commission on the work of its 63th session (26 April- 3 June and 4 July- 12 August 2011) Un Doc A/66/10/Add.1 google scholar
 • UN Economic and Social Council Commission on Human Rights ‘Specific Human Rights Issues Reservations to Human Rights Treaties-Final Working Paper Submitted’ by Françoise Hampson E/CN.4/Sub.2/2004/42 (2004) google scholar
 • UNGA ‘Committee on the Elimination of Racial Discrimination Report’ UN GAOR 33rd Session Supp No 18 google scholar
 • UN Doc A/33/18 (1978) UNGA ‘Report of the International Law Commission’ UN GAOR 52nd Session Supp No 10 UN Doc A/52/10 (1997) google scholar
 • UNGA ‘Report of the International Law Commission’ UN GAOR 61th Session Supp No 10 UN Doc A/61/10 (2006) UNGA ‘Report of the International Law Commission 59th Session’ UN GAOR 62nd Session Supp No 10 UN Doc A/62/10 (2007) google scholar
 • UNGA ‘Report of the International Law Commission’ UN GAOR 65th Session Supp No 10 UN Doc A/65/10 (2010) google scholar
 • UNHRC, General Comment adopted by the Human Rights Committee under article 40, paragraph 4, of the International Covenant on Civil and Political Rights (11 November 1994) google scholar
 • UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 google scholar
 • Books and Journals google scholar
 • Akdoğan E, Belirsizlik Kuramı Yönünden Uluslararası Andlaşmalarda Çekinceler (Yetkin 2018) google scholar
 • Baylis E A, ‘General Comment 24: Confronting the Problem of Reservations to Human Rights Treaties’ (1999) 17 Berkeley Journal of International Law 277. google scholar
 • Bowett D W, ‘Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties’ (1976) 48 British Ybk Intl L 67 google scholar
 • Bradley C and Goldsmith J, ‘Treaties, Human Rights and Conditional Consent’ (2000) 149 University of Pennsylvania Law Review 399 google scholar
 • Brölmann C, ‘Law-Making Treaties: Form and Function in International Law’ (2005) 74 Nordic Journal of International Law 383 google scholar
 • Buffard I, Zemanek K, ‘The “Object and Purpose” of a Treaty: An Enigma?’ (1998) 3 Austrian Review of International & European Law 311 google scholar
 • Cerna C M, ‘Universality of Human Rights and Cultural Diversity: Implementation of Human Rights in Different Socio-Cultural Contexts’, (1994) 16 Human Rights Quarterly 740 google scholar
 • Clark B, ‘The Vienna Convention Reservations Regime and the Convention of Discrimination Against Women’ (1991) 85 American Journal of International Law 281. google scholar
 • Coccia M, ‘Reservations to Multilateral Treaties on Human Rights’ (1985) 15 California Western International Law Journal 1 google scholar
 • Devidal P, ‘Reservations, Human Rights Treaties in the 21st Century: from Universality to Integrity’ (LLM thesis, Georgia Law, 2003) google scholar
 • Elibol Brönneke Z, ‘Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine Koyulan Çekinceler Çerçevesinde Hedef ve Amaçla Bağdaşmama Ölçütü ve Türkiye Uygulaması’ (PhD thesis, Istanbul University, 2017) google scholar
 • Edwards Jr R W, ‘Reservations to Treaties’ (1989) 10 Michigan Journal of International Law 362 Göçer M, Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarının Uluslararası Korunması (Seçkin 2002) google scholar
 • Klabbers J, The Concept of Treaty in International Law (Kluwer Law International 1996) google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Kaya, G. (2019). Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(68), 47-68. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0004


AMA

Kaya G. Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2019;0(68):47-68. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0004


ABNT

Kaya, G. Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 68, p. 47-68, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Kaya, Gülsüm,. 2019. “Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 68: 47-68. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0004


Chicago: Humanities Style

Kaya, Gülsüm,. Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 68 (Mar. 2021): 47-68. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0004


Harvard: Australian Style

Kaya, G 2019, 'Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 68, pp. 47-68, viewed 2 Mar. 2021, https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0004


Harvard: Author-Date Style

Kaya, G. (2019) ‘Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(68), pp. 47-68. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0004 (2 Mar. 2021).


MLA

Kaya, Gülsüm,. Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 68, 2019, pp. 47-68. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0004


Vancouver

Kaya G. Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 2 Mar. 2021 [cited 2 Mar. 2021];0(68):47-68. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0004 doi: 10.26650/annales.2019.68.0004


ISNAD

Kaya, Gülsüm. Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/68 (Mar. 2021): 47-68. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0004TIMELINE


Submitted27.09.2019
Accepted26.12.2019
Published Online31.12.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.