CİLT 3, SAYI 1, 2020


COVID-19 ve Çocuk

COVID-19 ve Koagülopati

COVID-19 ve Hemoglobinopatiler


SAYI 1CİLT 3, 2020

BİLGİ


Sayı TürüSupplement
Editör(ler)Zeynep Karakaş
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.