Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jol.2022.1062578   IUP :10.26650/jol.2022.1062578    Tam Metin (PDF)

Türkçedeki Bazı Yardımcı Fiillerle Yapılan Bileşik Fiillerin TİD’de Kullanım Sıklığı

Mesut Yazıcı

Bir dilin temel yapılarından olan fiiller basit, türemiş ve bileşik olarak üçe ayrılır. Kelime oluşum sürecinde oldukça yaygın bir biçimde kullanılan bileşik fiiller, Türk işaret dili açısından da dili zenginleştirici bir öge konumundadır. Bu çalışmada, 20 kişiden oluşan Sağır gruba yapmak, vermek, almak, olmak ve etmek yardımcı fiilleri üzerinden belirli bir cümle evreni sunularak, yardımcı fiilleri kullanma eğilimleri Türkçe bilgisi, Türk işaret dili (TİD) edinimi, mezuniyet, işiten-konuşan bireylerle görüşme ve yaş parametreleri üzerinden değerlendirilmeye çalışılacaktır.

DOI :10.26650/jol.2022.1062578   IUP :10.26650/jol.2022.1062578    Tam Metin (PDF)

The Frequency of Compound Verb Usage with Certain Auxiliary Verbs in Turkish Sign Language (TID)

Mesut Yazıcı

Verbs are one of the basic structures of a language and are divided into three categories in Turkish: simple verbs, derived verbs, and compound verbs. Compound verbs are widely used in the process of word formation and are also an element that enriches Turkish sign language (TID). This study presents a specific sentence universe to a group of 20 hearing-impaired people through the use of such auxiliary verbs as etmek [to make], vermek [to give], almak [to get], olmak [to be/become], and yapmak [to do]. Thus, this group of people will be evaluated through interviews based on their tendency to use auxiliary verbs alongside the parameters of their knowledge of Turkish, their acquisition of TID, education level, and age.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Verbs are a basic language structure that are divided into three groups in Turkish: simple, derived, and compound. Compound verbs are widely used to form words and are also a language-enriching element in terms of Turkish sign language (TID). However, compound verbs that consist of a noun and an auxiliary verb (i.e., two separate words in Turkish) can sometimes be expressed with a single sign in TID. This situation is encountered not only when translating between the spoken and sign languages but also when translating between two different spoken languages. For example, “to smoke” is translated as sigara içmek in Turkish. The auxiliary verbs that are the subject of the research have equivalents in sign language, but under which situations they are used or not is unknown. This study presents a specific sentence universe to a group of 20 hearing impaired people through the Turkish auxiliary verbs of yapmak [to make], vermek [to give], almak [to take], olmak [to be], and etmek [to do] and attempts to evaluate their tendencies to use auxiliary verbs bases on their levels of Turkish knowledge, TID acquisition, and education, as well as their age and frequency of meeting with individuals who are able to hear and speak. Many articles are found to have been written about auxiliary verbs in regard to spoken languages; however, no study like this has been done in Türkiye with regard to sign language, especially Turkish sign language, and thus this study will also contribute to forming an idea about the frequency of auxiliary verb usage in TID. Upon considering the frequency of auxiliary verb usage in all sentences, the study has concluded the most frequently used auxiliary verb in Turkish sign language to be yapmak [to make] and the least used one to be etmek [to do]. This is to be expected, as the auxiliary verb etmek [to do] has no commonly known expression in TID, unlike the auxiliary verb yapmak [to make]. When separately taking into account the participants’ levels of Turkish knowledge, TID acquisition, and education as well as their ages and frequency of meeting with individuals who can hear and speak, the percentage differences in terms of auxiliary verb usage stand out. Participants with lower levels of Turkish knowledge used the auxiliary verbs yapmak [to make] and etmek [to do] both slightly and very closely (15% - 10%). Meanwhile, as the frequency of meeting with individuals who hear and speak increases, the rate of using auxiliary verbs generally decreases. This is a surprising result, as the study expected that the hearing impaired would use sign language in a way that is better suited to TID grammar due to having had little contact with individuals who can hear and speak. This situation can be considered as a manifestation of language interaction. People with hearing impairments who have little contact with individuals who can hear and speak may be inclined to use auxiliary verbs when considering the inadequacy of TID knowledge possessed by the people with whom they communicate (they do not know that no need exists to use auxiliary verbs). Turkish being the dominant language with regard to TID due to the number of people using the language should also not be ignored. 


PDF Görünüm

Referanslar

  • Baydar, T. (2013). “İsim + Yardımcı Fiil Şeklinde Oluşan Birleşik Fiiller Üzerine”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.49, s. 55-66. google scholar
  • Ergönenç, D.A. (2007). “Türkiye Türkçesinde Yapısında İsim-Fiil Bulunan Birleşik Fiiller”, Dil Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1, s. 83-95. google scholar
  • Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri- Şekil Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları. google scholar
  • Libben, G. (2006).“Why Study Compound Processing? An Overview of the Issues”, The Representation and Processing of Compound Words, Oxford: Oxford University Press. google scholar
  • Stokoe, W.C. (1960). Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication System of the American Deaf. Studies in Linguistics, Occasional Papers, New York: University of Buffalo. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yazıcı, M. (2022). Türkçedeki Bazı Yardımcı Fiillerle Yapılan Bileşik Fiillerin TİD’de Kullanım Sıklığı. Dilbilim Dergisi, 0(39), 1-16. https://doi.org/10.26650/jol.2022.1062578


AMA

Yazıcı M. Türkçedeki Bazı Yardımcı Fiillerle Yapılan Bileşik Fiillerin TİD’de Kullanım Sıklığı. Dilbilim Dergisi. 2022;0(39):1-16. https://doi.org/10.26650/jol.2022.1062578


ABNT

Yazıcı, M. Türkçedeki Bazı Yardımcı Fiillerle Yapılan Bileşik Fiillerin TİD’de Kullanım Sıklığı. Dilbilim Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 39, p. 1-16, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Yazıcı, Mesut,. 2022. “Türkçedeki Bazı Yardımcı Fiillerle Yapılan Bileşik Fiillerin TİD’de Kullanım Sıklığı.” Dilbilim Dergisi 0, no. 39: 1-16. https://doi.org/10.26650/jol.2022.1062578


Chicago: Humanities Style

Yazıcı, Mesut,. Türkçedeki Bazı Yardımcı Fiillerle Yapılan Bileşik Fiillerin TİD’de Kullanım Sıklığı.” Dilbilim Dergisi 0, no. 39 (May. 2023): 1-16. https://doi.org/10.26650/jol.2022.1062578


Harvard: Australian Style

Yazıcı, M 2022, 'Türkçedeki Bazı Yardımcı Fiillerle Yapılan Bileşik Fiillerin TİD’de Kullanım Sıklığı', Dilbilim Dergisi, vol. 0, no. 39, pp. 1-16, viewed 28 May. 2023, https://doi.org/10.26650/jol.2022.1062578


Harvard: Author-Date Style

Yazıcı, M. (2022) ‘Türkçedeki Bazı Yardımcı Fiillerle Yapılan Bileşik Fiillerin TİD’de Kullanım Sıklığı’, Dilbilim Dergisi, 0(39), pp. 1-16. https://doi.org/10.26650/jol.2022.1062578 (28 May. 2023).


MLA

Yazıcı, Mesut,. Türkçedeki Bazı Yardımcı Fiillerle Yapılan Bileşik Fiillerin TİD’de Kullanım Sıklığı.” Dilbilim Dergisi, vol. 0, no. 39, 2022, pp. 1-16. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jol.2022.1062578


Vancouver

Yazıcı M. Türkçedeki Bazı Yardımcı Fiillerle Yapılan Bileşik Fiillerin TİD’de Kullanım Sıklığı. Dilbilim Dergisi [Internet]. 28 May. 2023 [cited 28 May. 2023];0(39):1-16. Available from: https://doi.org/10.26650/jol.2022.1062578 doi: 10.26650/jol.2022.1062578


ISNAD

Yazıcı, Mesut. Türkçedeki Bazı Yardımcı Fiillerle Yapılan Bileşik Fiillerin TİD’de Kullanım Sıklığı”. Dilbilim Dergisi 0/39 (May. 2023): 1-16. https://doi.org/10.26650/jol.2022.1062578ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim24.01.2022
Çevrimiçi Yayınlanma01.02.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.