CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.097   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.097    Full Text (PDF)

An investigation of the ecological characteristics of rare and endemic plant species by using GIS in Başkonuş Mountain (Kahramanmaraş)

Sercan BahçeciMurat Karabulut

The mountainous areas form the mountain ecosystem which differs in many respects such as climate, vegetation and hydrology. Başkonuş Mountain, an extension of the Amanos Mountains, is one of the important plant areas of Turkey with its natural conditions and endemic plant taxons. The aim of this study is to determine the relationship between geographical parameters and the distribution of rare and endemic taxons on Mount Başkonuş using Geographical Information Systems. In short, to illustrate the role of physical environment conditions in determining the living conditions and distributions of plant species in the study area. The methodological importance of the study is to emphasize the importance of ecological conditions for the distribution of rare and endemic taxons. The location information of rare and endemic plants was coordinated with the help of Geographic Information Systems (GIS) software and a geographical data base was created for each taxon. The distribution of the locations of the 18 endemic taxa and 13 rare taxa from the 31 taxa distributed in the study area and the relationships between the main geographical parameters which have a great effect on the distribution were determined by spatial models Distribution of rare and endemic taxa according to various environmental parameters was determined by the database created for the study area. The ecological conditions, which vary in short distances depending on the topography, have been found to be effective in the diversity of the endemic taxa, and the distribution of rare and endemic taxa over 1000 m. It is thought that this study will contribute to planning and project studies for the protection of endangered and endemic plant species.References

 • Akçiçek, E., ve Vural, M. (2007). Kumalar dağı (Afyonkarahisar)’ nın endemik ve nadir. BAÜ FBE Dergisi, 9(2), ss. 78 - 86. google scholar
 • Atalay, İ. (1994). Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basım Evi, İzmir, Bornova. google scholar
 • Avşar, M. (2002). Kahramanmaraş- Başkonuş Dağında Varlığı Oldukça Aalan Odunsu Taksonlar ve Alınabilecek Silvikültürel Önlemler. DOA Dergisi (8): 1-16. google scholar
 • Cosun, F. (2008). Kahramanmaraş İlinde İklim Değişikliği Trend Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. google scholar
 • Çelik, M. A., ve Karabulut, M. (2014). Farklı Bitki İndeks Modelleri (EVI, NDVI, VCI) Kullanılarak Resulosman Dağı (Kilis) Bitki Örtüsünün İncelenmesi. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, ss. 373 - 379. Muğla. google scholar
 • Ermiş, I. S. (2015). Akarsu Havzalarında Topoğrafik Nem İndeksleri ile Taşkına Meyilli Alanların Belirlenmesi, Yüksek Lisan Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul google scholar
 • ESRİ. (2017). Yeniden Sınıflandırma. S. Kahraman, & Ö. Ünsal içinde, Spatial Analiz (s. 88). Ankara. google scholar
 • Gemici, Y., Seçmen, Ö., Ekim, T., ve Leblebici, E. (1992). Türkiye’de Endemizim ve İzmir Yöresinin Bazı Endemikleri. Ege Coğrafya Dergisi, 6 (1), ss.61-83. google scholar
 • Göksu, G., Karabulut, M., ve Karakoç, A. (2015). Türkiye’de Bitki Örtüsünün Spot Vegetation Verileri ile İncelenmesi. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara: Coğrafyacılar Derneği. ss. 55-65 google scholar
 • Güner, Ö., ve Akçiçek, E. (2004). Ulus Dağı Balıkesir Türkiye ’nın Endemik ve Nadir Bitkileri, Bağbahçe Bilim Dergisi, 3(1), ss. 32 - 38. google scholar
 • Jenness, J. (2006). Topographic Position Index (TPI), Topography Position Index TPI Landform Slope Classification Standardization Neighborhood Statistics. USA. google scholar
 • Karabulut, M., Arı Y. (Ed.), Kaya İ. (Ed.). (2014). Vejetasyon Coğrafyası Araştırma Yöntemleri, Coğrafya Araştırma Yöntemleri, Balıkesir: Coğrafyacılar Derneği, ss. 355-365. google scholar
 • Karabulut, M., Karakoç, A., Gürbüz, M., ve Kızılelma, Y. (2013). Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Başkonuş Dağında (KAHRAMANMARAŞ) google scholar
 • Orman Risk Alanlarının Belirlenemsi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), ss.171-179. google scholar
 • Karacaoğlu, Ç. (2013). Isophya Rızeensıs (Orthoptera: Tettıgonııdae) Türünün Ekolojik Niş Modellemesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. google scholar
 • Kaya, Y., ve Aksakal, Ö. (2005). Endemik Bitkilerin Dünya ve Türkiye’deki Dağılımı. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), ss. 85-99. google scholar
 • Korkmaz, H. (2001). Kahramanmaraş Havzası’nın Jeomorfolojisi. Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları. Kahramanmaraş. google scholar
 • Küçükönder, M., ve Karabulut, M. (2007). Çok Kriterli Analiz Yöntemi Kullanılarak Kahramanmaraş’ta Çöp. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(5), ss.55-76. google scholar
 • Ok, T. (2007). Kahramanmaraş ve Ardahan’da Nadir Bitkilerin Korunması Projesi. google scholar
 • Özbek, A. (2016). Kahramanmaraş ve Çevresindeki Kireçtaşlarının Mühendislik Özellikleri ve Agrega Olarak Kullanılabilirliği, KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, Kahramanmaraş. google scholar
 • Özhatay, N. (2011). Başkonuş Dağı (KAHRAMANMARAŞ) Korumada Öncelikli Alanları; Nadir ve Endemik Türleri. google scholar
 • Özhatay, N. (2014,). Endemik Bitkilerimiz. İstanbul, Türkiye. google scholar
 • Öztürk, D., ve Kılıç, F. (2013). Drenaj Ağının Çıkarımı ve Topoğrafik Nemlilik İndeksinin Belirlenmesinde D8 ve D-INF Algoritmalarının Karşılaştırılmalı Analizi. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara. ss. 1-9. google scholar
 • Özyavuz, M. (2011). Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Analizi, Ganos (Işıklar) Dağı,Tekirdağ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(8), ss.37-48. google scholar
 • Şenkul, Ç., ve Kaya, S. (2017). Türkiye Endemik Bitkilerinin Coğrafi Dağılışı. Türk Coğrafya Dergisi, (69), 109-120. google scholar
 • TÜBİVES. (2019). Türkiye Bitkileri Veri Servisi. https://www.tubives.com. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.