CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.050   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.050    Full Text (PDF)

Spatial choices of women immigrants from ex-Soviet countries: the example of Izmir

Hatice Begüm KamışSelver Özözen Kahraman

In the 1990s, migration of women began from the newly independent ex-Soviet states to Turkic communities. This is because the fall of the USSR led to economic upheaval and mass unemployment, owing to the sudden onset of globalization. In our study, regarding migrant women, we investigated cluster areas, spatial preferences, residential difficulties, reasons for their preferences, their need for invasive testing venues related to the need to seek employment through the duration of their stay in Turkey and Izmir, and the challenges they face while migrating, thereby demonstrating the effects of space in relation to all of these in women migrants in Izmir. Embedded theory, a qualitative data method, was used with 18 female migrants. It was found that the place of origin of migrants has an effect on their employment. Immigration status is a further addition to challenges for the identity of migrating women. It was found that immigrants come to İzmir because they consider it to be a safe and peaceful city. İzmir is rated among the top 10 cities for female immigrants owing to its socioeconomic structure. It is predicted that migration flows will increase if there is no state support in care services.References

 • Abadan Unat, N. (2017). Bitmeyen Göç, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul. google scholar
 • Akalın, A. (2010).‘’Yukarıdakiler-Aşağıdakiler” İstanbul’daki Güvenlikli Sitelerde Göçmen Ev Hizmetlisi İstihdamı. T. W. Barbara Pusch içinde,Türkiye’ye Uluslararası Göç. İstanbul: Kitap Yayınevi. google scholar
 • Akgeyik, T.(2016). Türkiye’de Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımını Etkileyen Faktörler: TÜİK Verileri Üzerine Bir Analiz, Journal of Social Policy Conferences Sayı / Issue: 70 – 2016/1, 31-53 http://dergipark.gov.tr/iusskd. google scholar
 • Çoşkun,E. (2016).Türkiye’nin Göç Rejiminde Toplumsal Cinsiyet Faktörü: Ugandalı Göçmen Kadınlar Örneği” Fe Dergi 8, no. 1 , 91-104. google scholar
 • Dedeoğlu, S. ve Gökmen,Ç. E.(2011).Göç ve Sosyal Dışlanma Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar, Efil Yayınevi, Ankara. google scholar
 • Deniz,A. ve Özgür, E. M.(2010).Rusya’da Türkiye’ye Ulusarası Göç : Antalya’daki Rus Göçmenler. Ege Coğrafya Dergisi, 19/1 , s.13-3. google scholar
 • Gökbayrak, Ş. (2009).Refah Devletinin Dönüşümü ve Bakım Hizmetlerinin Görünmez Emekçileri Göçmen Kadınlar, Çalışma ve Toplum, 21 (2),s.55-81. google scholar
 • Gürsoy Çuhadar S. ve Lordoğlu, K.(2016).Demografik Dönüşüm Sürecinde Türkiye’de Yaşlanma ve Sorunları, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No: 54, s.63-80. google scholar
 • IOM, (2000). World Migration Report 2000. Geneva: IOM International Organization for Migration.. google scholar
 • Üstübici, A. (2011). Türkiye’ye Yönelik Kadın Göçü: Seks işçileri ve Ev İç Hizmetlilerin Kişisel Güvenlik Sorunlarını İlişkilendirmek, http://www.umut.org.tr,Hukukun Gençleri/TamMetinlerSunular/AysenUstu bici.pd. google scholar
 • Ünlütürk Ulutaş, Ç. ve Kalfa, A. (2009). Göçün Kadınlaşması ve Göçmen Kadınların Örgütlenme Deneyimleri. Fe Dergi, 13-18. google scholar
 • Türkiye İstatik Kurumu, (2018) , Uluslarası Göç Verisi, google scholar
 • Şeker, D. ve Uçan, G.(2016). Göç Sürecinde Kadın, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1. google scholar
 • Yalçın, Ç.(2015). Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar ve Ekonomik Şiddet, Fe Dergi: Feminist Eleştiri Cilt 7, Sayı 1. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.