CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.064   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.064    Full Text (PDF)

Tavşanlı Creek (Sivas-Hafik) flood risk analysis

Mustafa Taner ŞengünEnes KaradenizBüşra Şaman

Tavşanlı Creek, which is the subject of research, is located in Kızılırmak basin; It is located within the boundary of Hafik district of Sivas province. The purpose of this research; Tavşanlı Creek Basin with a high risk of flood and 370km² area; the risk of settlements and large agricultural lands is to determine the losses and damages of the settlements established in the floodplain during a possible flood and to minimize the damages that may occur. In this study, two different methods which are remote sensing and geographic information based Multi Criteria Decision Making Methods have been used to determine possible risky regions and settlements that will be damaged during flooding of Tavşanlı Creek Basin which is under the risk of flood. Since the accuracy of the data presented in the flood studies was significant, two methods were compared and their suitability for the basin was determined. One of the methods used is Analytical Hierarchy Method which is one of Multi Criteria Decision Making methods. In line with this method, DEM has been produced from 1/25000 digital topographic data and GPS points. Besides, land use and ground cover of the basin were determined by means of field work and data to be used in the study were formed. The other method used in the study is weighted overlay, another of the multi critical decision-making methods. The same data produced was also used in this method and the percentages of the data were entered equally in both methods. Through these methods, the mapping of the places under the risk of possible floods has been made.



References

 • Akbulak, C. (2010). Analitik hiyerarşi süreci ve coğrafi bilgi sistemleri ile Yukarı Kara Menderes Havzası’nın arazi kullanımı uygunluk analizi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 557-576. google scholar
 • Özdemir, H. 20007 “Havran Çayı Havzasının (Balıkesir) CBS ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Taşkın Ve Heyelan Risk Analizi” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Tezi İstanbul 2007 sayfa 262. google scholar
 • Özdemir, H., 2007” Havran Çayı’nın (Balıkesir) Taşkın Sıklık Analizinde Gumbel ve Log Pearson Tip III Dağılımlarının Karşılaştırılması” Cografi Bilimler Dergisi, 2008, 6 (1), 41-52 google scholar
 • Saaty, T.L.,1989 “HierarchicalMultiobjective Systems, Control Theory and Advanced Technology, “ Vol:5 (4), p: 485 489. 1989. google scholar
 • TOPRAK, A. (2015). Solhan Deresi Havzasının (Bingöl) sel ve taşkın analizi/Solhan Creek in Basin (Bingol) flood and torrent analysis. google scholar
 • Toprak, A. Günek, H. 2015” Taşkın Çalışmalarında Çok Kriterli Karar Verme Analizinin Ve Hidrolojik Modelin Karşılaştırılması: Derme(BattalgaziMalatya) Deresi Havzası Örneği” UJES 2015, IV. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, SAMSUN. google scholar
 • Turoğlu, H. (2010). Yapılaşmanın doğal akım yönü ve akım birikimi üzerindeki etkileri. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TUCAM) VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 29-36. google scholar
 • İnternet Kaynakları ve Raporlar google scholar
 • https://www.sivasafad.gov.tr. google scholar
 • http://www.dsi.gov.tr/ google scholar
 • http://www.mta.gov.tr google scholar
 • http://www.hafik.gov.tr/ google scholar
 • http://www.mgm.gov.tr google scholar


SHARE




Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.