CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.078   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.078    Full Text (PDF)

The density analysis of international passenger transportation according to border gates in Turkey

Muzaffer BakırcıMüjde Aydoğdu

The main objective of the study is to analyse the efficiency and density of the international passengers transport crossing the border gates in Turkey. Within this framework, the main target of the study was to reveal the distribution and change of international passenger traffic according to the border gates, international freight transport is excluded. Although there is no active international passenger transportation in all, currently Turkey has 30 road border gates with 7 countries and 8 railway border gates with 6 countries. It also has the potential to serve international air transportation with its 55 airports and 88 international sea ports. The basic data of this study constitute the Turkish Statistical Institute (TUIK). International passenger data for the years 1990, 2000, 2010 and 2017 obtained from the mentioned institution were evaluated in separate tables according to the transportation systems and the data were also mapped with Geographical Information Systems (GIS) in order to reveal the distribution and differentiation between the 1990-2017 periods. According to data from 2017, 93,082,443 passengers passing through Turkish border gates. Air transportation system (70.7%) had the largest share in this amount, followed by road transport (26.9%), maritime transport (2.3%) and rail transport (less than 1%).References

 • Akbulut, G. (2016). 21.Yüzyıl’ın Eko-Politik Ürünü: Demir İpek Yolu. Uluslararası İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası Konferansı Bildiri Kitabı, Türk Yurdu Yayınları. Ankara: cilt 1, 37-56. google scholar
 • Arınç, K. (1999). Coğrafi Özellikleri Bakımından Gürbulak Gümrük Kapısı ve Çevresi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 25, 125-168. google scholar
 • Avcı, M. ve Avcı, S. (2001). Limanların Kıyı Alanları Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek: Filyos Limanı Projesi. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 01 Konferansı Bildiriler Kitabı, 421-431. google scholar
 • Bakırcı, M. (2012). Türkiye’de Karayolu Sınır Kapılarının Uluslararası Ulaşımdaki Yeri ve Önemi. M.Bayartan (Ed.), Prof. Dr. Süha Göney’e Armağan Kitabı içinde (s.165-193). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını. google scholar
 • Bakırcı, M. (2012). Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Yapısı. Marmara Coğrafya Dergisi,sayı 25, 340-377. google scholar
 • Bakırcı, M. (2013). Türkiye’nin Uluslararası Ulaşımında Demiryolu Sınır Kapılarının Yeri ve Etkinliği. Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 28, 370-407. google scholar
 • Balcı Akova, S. (1996). Mersin Limanı. Türk Coğrafya Dergisi, sayı 31, 219-257. google scholar
 • Bekdemir, Ü. ve Güner, İ. (1999). Giresun Limanı ve Hinterlandı. Türk Coğrafya Dergisi, sayı 34, 597-624. google scholar
 • Bekdemir, Ü., Şahin, İ.F., ve Kadıoğlu, Y. (2001). Trabzon Limanı’ndan İran’a Yapılan Transit Ticaretin Gelişmesi, Sorunları ve Geleceği. Doğu Coğrafya Dergisi, sayı 5, 35-57. google scholar
 • Doğanay, S. (2014). Ulaşım Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Trabzon Limanı ve Hinterlandı, Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. google scholar
 • Doğaner, S. (1991). İstanbul Limanı: Kuruluş, Gelişim ve İşlevleri. İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, Sayı 8,115-144. google scholar
 • Doğaner, S. (1992). Türkiye’nin Yat Limanları. İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, sayı 9, 183-206. google scholar
 • EGM, (2019). Hudut Kapıları. Emniyet Genel Müdürlüğü. https://www.egm.gov.tr/hudutkapilari. Son erişim: 13.03.2019. google scholar
 • Eroğlu, İ. ve Bozyiğit, R. (2013). Aliağa Limanı. Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 28, 81-116. google scholar
 • Güner, İ. ve Bekdemir, Ü. (1999). Dilucu Gümrük Kapısından Yapılan Sınır Ticareti ve Iğdır’a Etkileri. Türk Coğrafya Dergisi, sayı 34, 123-139. google scholar
 • Hacısalihoğlu, İ.Y. (1997). Trabzon Şehrinde Sarp Sınır Kapısının Açılışından Sonra Ticaret Fonksiyonundaki Değişmeler. Türk Coğrafya Dergisi,sayı 32, 281-299. google scholar
 • İbret, Ü., Aydınöz, D., ve Bekdaş, F. (2010). Karadeniz Kıyısında Stratejik Bir Liman: İnebolu Limanı. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı 20, 15-33. google scholar
 • Kadıoğlu, M. ve Şahin, C. (2001). Türkiye Limanlarından İhraç Taşımaları. Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Alanları III. Ulusal Konferansı. Türkiye Kıyıları I Konferansı Bildiriler Kitabı, 685-694. google scholar
 • Kadıoğlu, Y. (2007). Trabzon Havalimanı’na Coğrafi Bir Yaklaşım. Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 15, 173-190. google scholar
 • Karadeniz, V. (2010). Mansap Limanlarına Bir Örnek: Bartın Limanı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 3, sayı 12, 291-303. google scholar
 • Karadeniz, V. ve Çelikoğlu, Ş. (2010). Kömür Üretimine Bağlı Olarak Kurulmuş Bir Liman: Zonguldak Limanı. Doğu Coğrafya Dergisi, cilt 15,sayı 24, 157-176. google scholar
 • Koday, S. (1998). İskenderun Limanı, Türk Coğrafya Dergisi, sayı 33, 211-235. google scholar
 • Koday, S. (1999). Trabzon Limanı. Türk Coğrafya Dergisi, sayı 34, 467-488. google scholar
 • Koday, S. ve Baki, G. (2014). Gemlik Limanları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (3), 431-454. google scholar
 • Koday, Z. (1994) Sınır Ticaretimiz Bakımından Sarp Sınır Kapısının Önemi. Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 1, 123-134. google scholar
 • Koday, Z. (2000). Türkiye’ye Yolcu Giriş Çıkışlarında Edirne İlindeki Gümrük Kapılarının Yeri ve Önemi. Geçmişte, Günümüzde ve Gelecekte Trakya. Coğrafya Meslek Haftaları Serisi, İçinde (s.181-205). İstanbul: Türk Coğrafya Kurumu Yayını. google scholar
 • Özdemir, Ü. ve Deniz, T. (2013). Zonguldak Limanı’nda Ro-Ro Taşımacılığı. Doğu Coğrafya Dergisi, 18 (30), 103-114. google scholar
 • Özgür, M. (1999). Türkiye Limanları. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, sayı 7, 147-158. google scholar
 • Sertkaya Doğan, Ö. (2001). Importance of The Istanbul Port in Terms of Cruise Tourism. Medcoast 11 Conference, vol 1, 295-303. google scholar
 • Soylu, H. (2003). Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Açısından; Cilvegözü Gümrük Kapısı ve Önemi. EKEV Akademi Dergisi, yıl 7, sayı14, 173-194. google scholar
 • Tanoğlu, A. (1944). Samsun Limanı ve Hinterlandı. Samsun Üniversite Haftası, İstanbul Üniversitesi Yayını, 283-296. google scholar
 • Taşlıgil, N. (1996). Türkiye’nin Havaalanları. Türk Coğrafya Dergisi, sayı 31, 259-281. google scholar
 • Taşlıgil, N. (1997). Türkiye’de Hava Ulaşımının Gelişimi, Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.2, sayı 7, 89-97. google scholar
 • TÜİK, (2019). Turizm İstatistikleri, Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçiler. Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/turizmapp/sinir.zul?.Son erişim: 13.03.2019. google scholar
 • Üçışık, S. (1996). Ulaşım Coğrafyası Bakımından Bir İnceleme: Bandırma Limanı. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri. google scholar
 • Yaşar, O. (2008). Çanakkale Boğazı Doğu Kıyılarında Çevre Dostu Bir Liman: Çanakkale Kepez Limanı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (2), 1-26. google scholar
 • Yılmaz, A. (2006). Samsun Limanı. Türk Coğrafya Dergisi, sayı 45, 85-100. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.