CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.051   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.051    Full Text (PDF)

The importance of wet areas and an example for the evaluation of tourism (Kızılırmak delta plain)

Hüseyin MertolPınar ÖzelFatih OcakŞirin Çetin

Delta and lagoons, including many biosphere elements, are vital areas in humans. The main element of wetland ecosystems is water. The Kızılırmak Delta also has a rich habitat diversity, where all of the wetlands components are found. Kızılırmak Delta is the third largest delta in Turkey and the second largest delta in the Black Sea coastal zone. On 15 April 1998, it was included in the list of wetlands protection (Ramsar) Convention. It is subject to the Wildlife Protection and Development Regulation. Protected by UNESCO. In addition, a large part of the Kızılırmak Delta has been declared a natural site. Common fish species in lagoon lakes in Delta are carp, mullet, sudak and kerevite (Freshwater Lobster). Wetlands are the habitat of many bird species, while they also provide opportunities for bird observation. 465 bird species have been identified in Turkey. 352 bird species were observed in the area. Turkey takes advantage of its natural attractiveness in terms of Tourism. Around wetlands, camping, watching landscapes, taking pictures, hiking, hunting, picnicking, cycling and wildlife are recreation areas used to observe. These areas have a great potential in terms of eco-tourism. In recent years, wetlands are at risk.References

 • Ardos, M. (1996). Türkiye’de Kuaterner Jeomorfolojisi, II. Baskı, Çantay Kitabevi, İstanbul. google scholar
 • Balkaya, N., & Çelikoba, İ. (2005). Sulak Alanlar ve Kızılırmak Deltası. II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, MBGAK, 17-19. google scholar
 • Doğaner, S., (2000)..Kıyı Oklarının Doğal Varlıklar Olarak Korunması, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi,Sayı 8, s.1-28, İstanbul. google scholar
 • Doğaner, S.(1998).Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm Olgusu, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 33, s.25-52, İstanbul. google scholar
 • Gürsoy, A., (2007). “Kuşlar”. Kızılırmak Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi 1. Bölüm Raporu. Doğa Derneği, ss. 187 – 198. google scholar
 • Hepsağ, E (2003).Köyceğiz-Dalyan Lagün Havzası Su Kaynaklarının Su Kalitesi, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Magnin, G., & Yarar, M. (1997). Important bird breeding areas in Turkey. DHKD Anabasım AŞ., İstanbul, Türkiye, 50-52. google scholar
 • Özhatay, N., Byfield, A. ve Atay, S. (2005). Türkiye’nin 122 Önemli Bitki alanı. WWF Türkiye. google scholar
 • Sarısoy, H.D., Yeniyurt, C., Tekta , A., Eken, G., Balkız, Ö. (editörler) (2007). Kızılırmak Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi 1. Bölüm Raporu. Doğa Derneği, Ankara. google scholar
 • Sirat,A., ve diğerleri (2012). Kızılırmak Deltası’nda Organik Çeltik Tarımı”, GÜFBED/GUSTIJ, 2 (2), Samsun. google scholar
 • Uzun, A.(2006). “Samsun Deltaları ve Beklenen Değişmeler” Cevdet Yılmaz (Ed.), Geçmişten Geleceğe Samsun, Samsun Büyükşehir Belediyesi.Yayınları. Samsun google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.