CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.114   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.114    Full Text (PDF)

Turkish carpets and rugs which are in the scope of the geographical indications (Hasgül handmade carpet and bayat Türkmen rug)

Güven ŞahinSüheyla Balcı Akova

Geographical indication is one of the most popular issues of recent years. Products whose boundaries are identified with a certain area in terms of natural and human conditions are ensured to transfer the concrete examples of national cultures to future generations thanks to the application based on the protection of certain principles. Numerous product groups such as meals, desserts, beverages (alcoholic and non-alcoholic), agricultural products, craft products and processed foods can be considered in this context. Carpets and rugs, which constitute our subject of study, are within the scope of craft products and constitute one of the most important product groups both economically and folklorically. Carpets and rugs occupying a very important place in Turkish culture constitute one of the most important signs of national culture as a product of thousands of years of knowledge. Carpets and rugs also attract attention with being the first product group to be included in the geographical sign. As of the end of 2018, a total of 27 carpets and rugs from this group were included in the geographical indication. “Thin Isparta (Hasgül) Hand Made Carpet and Bayat Türkmen Rug, which constitute our subject of study, are remarkable examples in terms of their long history, motifs and materials used. On the other hand, there are major and urgent problems awaiting solutions relating to the productes which we choose as sample products throughout Turkey as well as all other related characteristics carpets. In this study, it is focused on the geographical indication characteristics of the products such as a İnce (thin) Isparta (Hasgül) Hand Made Carpet and Bayat Türkmen Rug and sectoral problems and the things to be done in this field.References

 • Akpınar, C. (2003). “Değişim Süreci İçinde Sivas Halıcılık Sanatı”, Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu, 15 – 17 Mayıs 2003, s. 625 – 630,Sivas. google scholar
 • Anmaç, E. (1994). “İngiliz Sermayesinin Batı Anadolu Halıcılığına Etkisi ve Şark Halı Kumpanyası”, Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde,Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu,18 – 20 Kasım 1992, 5 – 17, İzmir. google scholar
 • Ayata, S. (1987). “Kapitalizm ve Küçük Üreticilik –Türkiye’de Halı Dokumacılığı–”, Yurt Yayınları: 15, s. 127, Ankara. google scholar
 • Barışta, H. Ö. (1994). “Isparta Halıcılığı Üzerine”, Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde, Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu, 18 – 20 Kasım 1992, 53 – 66, İzmir. google scholar
 • Deniz, B. (2002). “Anadolu Selçuklu Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, Türkler, Cilt: 7, Yeni Türkiye Yayınları, s. 923 – 932, Ankara. google scholar
 • Denny, Walter B. (1979). “Oriental Rugs”, Smithsonian Institution Press, (Ed. Brenda Gilchrist), pp. 126, USA. google scholar
 • Erdmann, K. (1957). “Der Türkische Teppich des 15. Jahrhunderts / 15. Asır Türk Halısı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 715,s. 134, İstanbul. google scholar
 • Görgünay Kırzıoğlu, N., Akansel, M. (1999). “Kaybolan Dokumalarımızı Kazanabilir Miyiz?”, 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El google scholar
 • Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri, Ayrı Basım, Ankara. google scholar
 • Halıcı, F. (1985). “Ladik Seccadeleri”, Antika, Mısırlı Yayınları, Sayı: 2, s. 6 – 11, İstanbul. google scholar
 • Işık, K., Yurteri, F., Ergül, F., Büyükvanlı, Ç.M. (1992). “Isparta’da El Halıcılığının Dokuyucu, İmalatçı ve Satıcı Yönünden İncelenmesi”, Isparta’nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu, s. 523 – 534, Isparta. google scholar
 • İZTO: (1998). “İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre İzmir Ticareti (1864 – 1914)”, İzmir Ticaret Odası Yayın No: 55, s. 323, İzmir. google scholar
 • Kayıpmaz, N., Kayıpmaz, F. (1994). “Geleneksel Türk El Halıcılığı Paralelinde Günümüzde Türkiye’de Yapılan Bir Kısım İmalatların Gelenekler ve Pazar İlişkisi İçinde Değerlendirilmesi”, Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde, Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu, 18 – 20 Kasım 1992, 259 – 269, İzmir. google scholar
 • Korum, U. (1982). “1923 – 1929 Döneminde Türkiye’de İmalat Sanayii ve Sanayi Politikaları”, Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 513, s. 63 – 78, Ankara. google scholar
 • Küçükerman, Ö. (1990). “Batı Anadolu’daki Türk Halıcılık Geleneği İçinde İzmir Limanı ve Isparta Halı Fabrikası”, Sümerbank Yayınları, I. Baskı,s. 269, İstanbul. google scholar
 • Okumura, S. (2007). “Türk Halı Sanatı”, Anadolu Dokuma Mirası 1, Uluslararası Halı Kongresi Yayını, s. 77 – 86, İstanbul. google scholar
 • Quataert, D. (2011). “Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü”, İletişim Yayınları: 543, 3. Baskı, s. 332, İstanbul. google scholar
 • Sakarya, O. (1992). “Isparta Halıcılığının Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Isparta’nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu, s. 539 – 551, Isparta. google scholar
 • Şahin, G. (2019a). Türkiye’nin Coğrafi işaretleri ve Bunların Türkiye Ekonomisinde Etkin Kullanımları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Doktora Tezi), s. 2551, İstanbul. google scholar
 • Şahin, G., Balcı Akova, S. (2019b). “Türkiye’nin Coğrafi İşaret Niteliğindeki Jeolojik Değerleri”, Asia Minor Studies International Journal of Social Sciences, Cilt: 7, Sayı: 2, s. 335 – 354. google scholar
 • Tezcan, H. (2007). “Osmanlı Halıcılığı”, Anadolu Dokuma Mirası 1, Uluslararası Halı Kongresi Yayını, s. 87 – 98, İstanbul. google scholar
 • Türk ve İslam Eserleri Müzesi Koleksiyonu’ndan 15. – 17. Yüzyıl Osmanlı Halıları, 2017, İstanbul. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.