CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA08.2023.002.008   IUP :10.26650/PB/AA08.2023.002.008    Full Text (PDF)

The Methods and Approaches That Should be Used in Teaching the General History of Science and the History of Science in Islam within the Course ”The History of Science at Different Levels of Education”

Reda Elhusseini

This article presents a number of main goals and approaches for teaching the history of Islamic sciences, with a focus on the Islamic paradigm and the Islamic intellectual model in experimental sciences. The article emphasizes the importance of preserving and utilizing the scientific heritage that has been written in the context of exemplary research and of keeping pace with contemporary scientific research methods. Additionally, the article highlights the importance of monitoring the foundations of historical scientific thinking, accessing the cumulative knowledge of the founding texts in the history of Islamic sciences, and identifying its limits and influence. Other approaches discussed in the article include a critical edition of the scientific and technical heritage, a criticism of the publications that have been carried out in violation of the foundations of the science of text investigation, a return to lost texts, how to index unified university manuscripts, a study of the geographies of Islamic scientific countries and their contributions to civilization, scientific translations of the works of notable figures in the history of science in Islam, the creation of a dictionary of scientific terms, and an examination of the scientific congruence and parallel scientific equivalence of concepts and terminology in the history of Islamic sciences in relation to other civilizations. The article also emphasizes the importance of running texts, and how to invest in knowledge in modern scientific fields.


DOI :10.26650/PB/AA08.2023.002.008   IUP :10.26650/PB/AA08.2023.002.008    Full Text (PDF)

Eğitimin Çeşitli Kademelerinde Bilim Tarihi Dersi Kapsamında Genel Bilim Tarihi ve İslam Bilim Tarihi Öğretiminde Kullanılacak Yöntem ve Yaklaşımlar

Reda Elhusseini

Aşağıdaki hususlar, deneysel bilimlerde İslamî entelektüel paradigma olan “İslam paradigması”na ulaşmak için İslam bilim tarihinin öğretimine yönelik yaklaşımların tanımlanabileceği bir dizi ana amaç ve eksen ile ilgilidir. Bunlar özetle şunlardan ibarettir:

• “İslami deneysel bilimlerin özelliklerine” ve onları birbirinden ayıran özelliklere dair yaklaşım.

• Modern bilimsel araştırma yöntemleri ışığında “tarihsel bilimsel düşüncenin temellerini izleme” yaklaşımı.

• İslam ilimleri tarihindeki “kurucu metinlerin birikimsel bilgilerine” ve sınırlarının ve etkisinin belirlenmesine yönelik yaklaşım.

• Bilimsel ve teknik mirasın “tenkitli yayıncılığı”na yaklaşım (el yazmalarının tevsiki ve yayınlanması).

• Metin tahkiki biliminin temellerine aykırı olarak yürütülen “yayınları eleştirme” yaklaşımı.

• Daha önce Arapça dışındaki dillere çevrilen ve elyazmaları bibliyografyalarında veya kütüphanelerde erişimi olmayan “kayıp metinlerin tekrar yayınlanması” yaklaşımı.

• Nerede bulunursa bulunsun, bilimsel elyazmalarını bir araya getiren “birleşik ve bütüncül elyazmaları fihristi” yaklaşımı.

• “İslam ülkelerinin ilmî coğrafyası”na yaklaşım ve medeniyete katkıları. • İslam’da bilim tarihinin şahsiyetlerine dair “bilimsel biyografi” yaklaşımı.

• Bilimsel ve teknolojik mirasın her alanında telif eserler üretmek için “bilimsel terimler sözlüğü” yaklaşımı.

• İslam bilimler tarihindeki kavramlara ve terminolojiye dair aralarında bir ortaklık olması durumunda diğer medeniyetlerin neleri ihtiva ettiğini içeren “bilimsel örtüşme” yaklaşımı.

• Farklılıkların ve paradoksların oluşması durumunda diğer medeniyetlerde nelerin yer aldığına dair İslam bilimler tarihindeki kavram ve terminolojiye “paralel bilimsel eşdeğer” yaklaşımı.

• “İşlevsel metinler” yaklaşımı ve modern bilimsel alanlarda bilgi üretiminde bunların kullanımı.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.