CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.038   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.038    Full Text (PDF)

The Hun Presence in Transbaikal: General Characteristics and Evaluations of the Cheremukhovaya Pad Burial Grounds

Hayriye Güner

The Asian Huns were a confederation of tribes that had emerged in historical sources by the 3rd century BC and made their presence felt over a vast geography, with the Transbaikal region being one these regions as well as where some of the outlying tribes and chiefdoms that were part of the Asian Hun confederation maintained their lives. Archeological sources in addition to written sources provide important information about the existence of Huns in the region. Hence, examining places such as the graveyards Huns left behind with the help of written sources allows one to obtain some detailed information pertaining to the social, political, and cultural aspects of Asian Hun history. This article will discuss the general features of the Cheremukhovaya Pad burial grounds, a small cemetery in the Transbaikal region that remains from the Huns. The burial grounds are a part of the Republic of Buryatia in the Russian Federation and were discovered in 1950. The first explorations around the burial grounds began in 1957 and resumed in 1965-1966. The burial grounds remained explored for long time until the excavations began again in 2015, with explorations in the region still continuing to this day. This article will evaluate the structure and characteristics of this Hunnish burial ground as well as the findings from the site. The main sources of the article are the reports from the researchers working in the excavations at the burial grounds and the archeological data from their findings.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.038   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.038    Full Text (PDF)

Baykal Ardı Hun Varlığı: Çeremuhavaya Pad Mezarlık Alanının Genel Özellikleri ve Değerlendirilmesi

Hayriye Güner

MÖ III. yüzyıl itibarıyla adı kaynaklarda net bir şekilde yer alan ve bir boylar konfederasyonu hâlinde şekillenen Asya Hunları oldukça geniş bir coğrafya üzerinde varlıklarını hissettirmişlerdir. Asya Hunlarının varlıklarını hissettirdiği bölgelerden biri de Baykal ardı (Transbaykal, Zabaykal) bölgesidir. Bu bölgede Asya Hunlarının konfederasyonuna dâhil olan merkezden uzakta bir veya birkaç boy grubu veya şeflikler yaşamlarını sürdürmekteydiler. Hunların bölgedeki varlıkları hakkında yazılı kaynakların yanı sıra arkeolojik kaynaklarda bize önemli bilgiler sağlamaktadır. Bundan dolayıdır ki Hunların geride bıraktığı özellikle mezarlık alanları gibi yerlerin incelemesi onların sosyal, siyasi, kültürel pek çok yönü hakkında detaylı bilgiler elde etmemizi sağlamakta ve yazılı kaynakların da yardımıyla bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmamızı sağlamaktadır. Bu yazıda Hunların Baykal ardı bölgesinde bıraktıkları küçük bir mezarlık alanı olan Çeremuhavaya Pad mezarlığı genel özellikleriyle ele alınmaya çalışılacaktır. Rusya Federasyonu’na bağlı Buryatya Cumhuriyeti toprakları sınırları içerisinde yer alan mezarlık ilk kez 1950 yılında keşfedilmiştir. Alanda ilk çalışmaların 1957 yılında başladığı mezarlık, 1965-1966 yıllarında incelenmeye devam etmiştir. Bu tarihten sonra uzun bir süre incelenmeyen mezarlık alanının kazıları 2015 yılında tekrar başlamıştır. Bölgede çalışmalar günümüzde hâlâ devam ettirilmektedir. Yazımızda bugün hâlâ kazıları devam eden bu Hun mezarlığının yapısı, özellikleri ve buluntuları bir bütün hâlinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bunu yaparken de mezarlık alanının kazılarını gerçekleştiren araştırmacıların raporları ve yapmış oldukları çalışmalar yani arkeolojik veriler ana kaynaklarımızı oluşturacaktır.References

  • İliniçna, P. A. (2020). Gravirovannoe İzobrajenie Volka na Rogovoy Podveske Hunnskogo Vremeni (Mogilnik Çeremuhavaya Pad, Zabaykale). İskusstvo Evrazii, 1(16). 10-22. google scholar
  • Konovalov, P. B. (1976). Hunnu v Zabaykale. Ulan-Ude: Buryatskoe Knijnoe İzdatelstvo. google scholar
  • Kradin, N. N. (2001). İmperiya Hunnu. İzdanie 2-e, Pererabotannoe i dopolnennoe, Moskva: Logos. google scholar
  • Kradin, N. N., Danilov, S. V., ve Konovalov, P. B. (2004). Sotsialnaya Struktura Hunnu Zabaykalya. Vladivostok: İzdatelstvo Dalnauka. google scholar
  • Mamonava, N. N. ve Tugutov, G. F. (1959). Raskopki Gunnskogo Mogilnika v Çeremuhovoy Padi. Arheologiçeskiy Sbornik. Ulan-Ude. 74-79. google scholar
  • Mamonova, N. N. (1974). K Antropologii Gunnov Zabaykalya (Po Materialam Mogilnika Çeremuhavaya Pad). Rasogenetiçeskie Protsessı v Etniçeskoy İstorii, Moskva: İzdatelstvo Nauka, 201-228. google scholar
  • Minyayev, S. (1985). K Topografii Kurgannıh Pamyatnikov Syunnu. Kratkie Soobşeniya Jeleznıy Vek, Kavkaza, Sredney Azii i Sibiri, Vıp. 184, Moskva: İzdatelstvo Nauka. 21-27. google scholar
  • Minyayev, S. (2007). Dırestuynık Mogilnik. İzdanie 2-e. Dopolnennoe, Sankt-Peterburg: Filologiçeskiy Fakultet Sankt-Peterburskogo Gosudarstvennogo Universiteta. google scholar
  • Sapma, Ş. (2020). Arhangay Eyaleti Hun Kurganları Envanteri ve Değerlendirilmesi: Gol-Mod-2 Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Bilim Dalı. İstanbul. 165. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.