CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.011   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.011    Full Text (PDF)

A Review of Orhan Duru’s Az Roman

Emine Ayan

One of the prominent author of modern Turkish literature, Orhan Duru (1933-2009) has a versatile literary identity with his short stories, essays, translations, adaptations and books on various subjects, including his posthumously published Az Roman. Duru who is understood to have been a productive writer, makes quickly his name known in the literary world with his literary activity that started intensifying after 1950. The author had turned to short stories through journalism and continued his literary activities in the magazines Mavi, Evrim, Yeni Ufuklar, Pazar Postası, Yelken, and Dost starting with his first story titled Kadın ve İçki published in 1953. Duru took his place among the storytellers of the 1950s together with well-known names such as Leyla Erbil, Demir Özlü, and Vüs’at Orhan Bener, winning various awards with some of the stories he’d written and making a name for himself in the literary world. All of the author’s stories have been collected and presented to the literary world in the two books Sarmal: Bütün Öyküleri I (2011) and Boğultu: Bütün Öyküleri II (2011). Az Roman started being written while Orhan Duru was still alive, but was left unfinished upon his death. However, it was turned into a novel that was brought to the literary world in 2012 with the initiative of his assistant, Burak Fidan. The novel is understood to have an experimental nature with its fiction and content and carries a multilayered structure with its narrative form. The autobiographical fiction makes its presence felt distinctly in the novel and tells about the events that take place in the Kıyak Hotel, which draws attention as an imaginary space. This article will analyze Orhan Duru’s novel and shed light on the identity as a novelist of the author.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.011   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.011    Full Text (PDF)

Orhan Duru’nun Az Roman’ı Üzerine Bir İnceleme

Emine Ayan

Modern Türk edebiyatının öne çıkan yazarlarından biri olan Orhan Duru (1933-2009) kaleme aldığı öyküleri, denemeleri, çeviri ve uyarlamaları, çeşitli konulardaki kitapları ve ölümünden sonra yayımlanan Az Roman’ı ile çok yönlü bir yazınsal kimlik taşır. Üretken bir yazar olduğu anlaşılan Duru, 1950’den sonra yoğunlaşmaya başlayan edebî faaliyeti ile edebiyat dünyasında tez zamanda adını duyurur. Gazetecilikle birlikte öyküye yönelen yazar, 1953’te yayımlanan “Kadın ve İçki” adlı ilk öyküsünden sonra Mavi, Evrim, Yeni Ufuklar, Pazar Postası, Yelken ve Dost dergilerinde yazınsal faaliyetini sürdürür. Leyla Erbil, Demir Özlü, Vüs’at Orhan Bener gibi tanınmış isimlerle birlikte 1950 kuşağı öykücüleri arasında yerini alan Duru, kaleme aldığı kimi öyküleri ile çeşitli ödüller kazanarak edebiyat dünyasında ses getirir. Yazarın bütün öyküleri Sarmal: Bütün Öyküleri I (2011) ve Boğultu: Bütün Öyküleri II (2011) adlı kitaplarda toplanarak yazın dünyasına sunulur. Az Roman, Orhan Duru’nun sağlığında iken yazmaya başlayıp ölümü ile yarım kalan ancak asistanı Burak Fidan’ın girişimi ile 2012 yılında edebiyat dünyasına kazandırılan romanıdır. Kurgusu ve içeriği ile deneysel bir nitelik taşıdığı anlaşılan roman anlatı içindeki anlatı formu ile çok katmanlı bir yapı taşır. Otobiyografik kurmacanın belirgin olarak varlığını hissettirdiği romanda imgesel bir mekân olarak dikkati çeken Kıyak Otel’de geçenler anlatılır. Bu bildiride Orhan Duru’nun söz konusu romanı analiz edilerek yazarın romancı kimliğine ışık tutulacaktır.References

 • Andaç, Feridun; Duru, Orhan; Sancak, Jale ve Doğan, Erdal (1996). Dönence/Öykücülüğümüzde 1950 Kuşağı. Adam Öykü, 2, 144-152. google scholar
 • Aslan, F. (2013). Orhan Duru Öyküselliğinde Sembolik Dil ve Yinelemeler. Erdem, 65, 59-70. google scholar
 • Batmankaya, M. (1997). Orhan Duru: “Benim Öykülerim İçinde Bulunduğumuz Kasvete Karşı Bir Direniştir”. Hürriyet Gösteri, 196, 18-22. google scholar
 • Durmuş, G. (2018). Orhan Duru’nun İlk İki Öykü Kitabında Birey ve Toplum. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 6/12, 283-299. google scholar
 • Duru, O. (1973). “Science-Fiction” Sözcüğüne Türkçe Bir Karşılık Arama Denemesi. Türk Dili Bilim-Kurgu Özel Bölüm, 256, 332-340. google scholar
 • Duru, O. (1994). Okuma Bende Bir Tutku. TYS Edebiyat, 7, 21-22. google scholar
 • Duru, O. (1996). Geçmişe Bir Bakış Kuşağımıza Sarılınca. Adam Öykü, 2, 145-148. google scholar
 • Duru, O. (2007). Az Roman Macerası. Az Roman (Haz. Burak Fidan) içinde (s. 11-14). İstanbul: Raskol’un Baltası. google scholar
 • Duru, O. (2008). Öykü Yazmanın Sırları. (Ed. Z. Aybike Yılmaz). İstanbul: Karakutu Yayınları. google scholar
 • Duru, O. (2012). Az Roman. (Haz. Burak Fidan). İstanbul: Raskol’un Baltası. google scholar
 • Duru, O. (2015). Ferit Edgü& Yüksel Arslan’a Gençlik Mektupları (1957-72) “27 Mayıs” Günlüğü. (Haz. Burak Fidan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Edgü, F. (2021). Orhan Duru- Ölmeden Önce Öldükten Sonra. (Ed. Burak Fidan). İstanbul: Raskol’un Baltası. google scholar
 • Ergülen, H. (2013). “Burak Fidan ve Lâle Müldür ile Söyleşi”. https://www.artfulliving.com.tr/edebiyat/bu-rak-fidan-ve-lale-muldur-ile-soylesi-i-514. Erişim Tarihi: 04.08.2021. google scholar
 • Fidan, B. (2009). Orhan Duru’dan Az Roman. Kitap-lık, 126, 4-11. google scholar
 • Fidan, B. (2012). Hazırlayanın Notu. Az Roman’ın içinde (s. 7-10). İstanbul: Raskol’un Baltası. google scholar
 • Güntan, A. (2013). Burak Fidan’la Orhan Duru’nun ‘Az Roman’ı Üzerine. Cumhuriyet Kitap, 1199, 14-15. google scholar
 • Gürsoy, M. (2019). Bilim-kurgu, Dili ve Çevirisi Üzerine Söyleşi. https://parsomenfanzin.com/2019/05/30/ bilim-kurgu-dili-ve-cevirisi-uzerine/. Erişim Tarihi: 14.08.2021. google scholar
 • Kopan, Y. (2012). Az Yaşam Üstü Az Roman. https://filucusu.yektakopan.com/az-yasam-ustu-az-roman/. Erişim Tarihi: 04.08.2021. google scholar
 • Maksudyan, N. (2013). Dizbaz Defter. http://www.sabitfikir.com/elestiri/dilbaz-defter.Erişim Tarihi: 04.08.2021. google scholar
 • Memiş Baytimur, N. (2012). Orhan Duru Öykülerinde Yapı ve İzlek.Yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi: Elazığ. google scholar
 • Mengi, N. (2009). Orhan Duru’nun İstanbulin ve Tango Geceleri Kitaplarında “Kent”in Görünümleri, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 4, 52-63. google scholar
 • Özata Dirlikyapan, J. (2010). Kabuğunu Kıran Hikâye Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı. İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Özlü, D. (2013). Yaşamla Hiçlik Arasındayken. Cumhuriyet Kitap, 1199, 15. google scholar
 • Özübal, O. C. (2013). Burak Fidan: “Bu çağın hızını tek başına yakalayabilmenin İmkânsızlığına inandım Orhan Duru’yla birlikte”. http://www.raskolunbaltasi.com/urun/burak-fidan-bu-cagin-hizini-tek-basinaya-kalayabilmenin-imkansizligina-inandim-orhan-duruyla-birlikte/. Erişim Tarihi: 04.08.2021. google scholar
 • Özyalçıner, A. (1998). Kara Gülmeceden Bilimkurguya Bir Öykü Ustası Orhan Duru. Cumhuriyet Kitap, 437, 1-4. google scholar
 • Reyhanoğulları, G. (2011).Orhan Duru Hayatı-Eserleri-Sanatı. Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi: Konya. google scholar
 • Reyhanoğulları, G. (2012). Türk Edebiyatının İlk Bilim-Kurgu Öyküleri ve Orhan Duru, Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, 2183-2197. google scholar
 • Reyhanoğulları, G. (2014). Gerçeküstücülük ve Orhan Duru’nun Öykülerine Yansıması. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 3, 267-291. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.