CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.073   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.073    Full Text (PDF)

Uzbeks in Siberia: Siberian Bukharans and Their Commercial Activities in 16th-19th Centuries

Sümeyra Ünal

At the end of the 14th century, 300 sheikhs who’d set out with 1,700 of Shaybani Khan’s soldiers came to the shores of Irtysh from Turkestan. These were the first Bukharans in Siberia. Their aim was to spread the religion and culture of Islam among the Siberian Tatars. Miller, Katanov and Ziyaev can be stated as the most important reference sources regarding the settlement process and fate of these people known as the Siberian Bukharans. Famous historian G. F. Miller went to Siberia for 10 years in the 18th century and returned with a rich collection of data and a unique archive; he was one of the first to talk about the Siberian Bukharans in his work Description of the Siberian Khanate. 150 years after Miller, Katanov published a translation (in Tobolsk) of Sheikh Bahaddin’s manuscript, About the Religious Struggle of the Disciples of Sheikh Bahaddin Against the Non-Russians of West Siberia, under the name Kazan University Lecture Notes. According to what is mentioned here, most of the sheikhs and soldiers who’d came to the shores of Irtysh with Shaybani Khan had died while fighting with the locals. The remaining three began to teach the local population about Islam and its worship. Thus, Islam began to spread among the Siberian Tatars in the 15th century. These settlers had come to Siberia from Turkestan and were also the first known immigrants from Turkistan to the region. This paper focuses on how the Turkestan people who’d migrated from the Turkestan lands with Shaybani Khan’s soldiers and settled in today’s Southern Siberian lands, settled permanently in the region over time as well as the commercial rights that had been granted to them.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.073   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.073    Full Text (PDF)

Sibirya’daki Özbekler: Sibirya Buharalıları ve XVI.-XIX. Yüzyıllarda Ticari Faaliyetleri

Sümeyra Ünal

XIV. yüzyılın sonunda Şeybani Han’ın 1700 askeri ile birlikte yola çıkan 300 şeyh Türkistan’dan İrtiş kıyılarına geldi. Bunlar Sibirya’daki ilk Buharalılardı. Amaçları İslam dinini ve kültürünü Sibir Tatarları arasında yaymaktı. Sibirya Buharalıları olarak adlandırılan bu kişilerin bölgeye yerleşme süreci ve akıbetine dair en önemli başvuru kaynakları Miller, Katanov ve Ziyaev’dir denebilir. XVIII. yüzyılda 10 yıllığına Sibirya topraklarına gidip zengin bir veri koleksiyonuyla ve eşsiz bir arşiv ile geri dönen ünlü tarihçi G.F. Miller, Sibir Hanlığı’nın Tasviri adlı eseriyle Sibirya Buharalılardan ilk söz edenlerdendir (Miller, 1750). Miller’den 150 yıl sonra Katanov, Şeyh Bahaddin’in Müridlerinin Batı Sibirya Gayri Ruslarına Karşı Verdiği Dini Mücadele Hakkında (Katanov, 1904) adlı el yazmasının (Tobolsk’ta) Kazan Üniversitesi Ders Notları adıyla bir tercümesini yayınlamıştır. Burada bahsedildiğine göre Şeybani Han’la birlikte İrtiş kıyılarına gelen şeyhlerin ve askerlerin çoğu, yerli halkla savaşırken ölmüştür. Kalan üç kişi ise yerli nüfusa İslam’ı ve ibadetlerini öğretmeye başlamıştır. Böylelikle Sibirya Tatarları arasında İslam, XV. yüzyılda yayılmaya başlar. Türkistan’dan Sibirya topraklarına gelen bu yerleşimciler, aynı zamanda Türkistan’dan bölgeye gelen “ilk” göçmenlerdir. Bu bildirinin odak noktası Türkistan topraklarından Şeybani Han’ın askerleri ile göçüp günümüzün Güney Sibirya topraklarına yerleşen Türkistanlıların zamanla bölgede kalıcı hale gelişi ve kendilerine tanınan ticarî haklardır.References

 • Acar, K. (2014). Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne Rusya. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Arhiv Gosudarstvennogo Soveta (1869). I, St. Petersburg: 263-264. google scholar
 • Atlasi, H. (2016). Sibir Tarihi. (çev. Eser Havare). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. (Orijinal yayın tarihi, 1911). google scholar
 • Bahruşin, S.V. (Ed.) (1947). İstoriya Narodov Uzbekistana. (II), Taşkent: İzd-vo AN UzSSR. google scholar
 • Barthold, V.V. (1963). Soçineniya. II(1), Moskva: İzd-vo Vostoçnoy Literaturı. google scholar
 • Fişer, İ.E. (1774). Sibirskaya İstoriya s Samogo Otkritiya Sibiri Do Zavoyevaniya Sey Zemli Rossiyskim Oru-jiyem. St. Petersburg: İzd-va İmp. AN. google scholar
 • Forsyth, J. (1992). A History of The Peoples of Siberia-Russia’s North Asian Colony 1581-1990. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Hosking, G. (2011). Rusya ve Ruslar, Erken Dönemden 21. Yüzyıla. (çev. Kezban Acar). İstanbul: İletişim Yayınları. (Orijinal yayın tarihi, 2001). google scholar
 • İstoriya Tarı. (2022). Tara Gorod. Erişim Adresi: http://taragorod.ru/index/istorija_tary/0-5 google scholar
 • Jenkinson, A. (1900). Early Voyages and Travels to Russia and Persia by Anthony Jenkinson and Other Englishmen, With Some Account of The First İntercourse of The English With Russia and Central Asia By way of The Caspian Sea, I, (Ed.) E. Delmar Morgan ve C. H. Coote, New York: B. Franklin. google scholar
 • Jukovskiy, S.V. (1915). Snoşeniya Rossii s Buharoy i Hivoy Za Poslednee Trehsotletiye. Petrograd. google scholar
 • Katanov, N.F. (1904). “O Religioznıh Voynah Uçenikov Şeyha Bagauddina Protiv İnozemtsev Zapadnoy”, Yejegodnik Tobolskogo Gubernskogo Muzeya. google scholar
 • Katanov, N.F. (1904). O Religioznıh Voynah Şeyha Bagauddina Protiv İnorodtsevv Zapadnoy Sibiri. Kazan: Tipo-Litografiya İmp. Un-ta. google scholar
 • Kollektiv Avtorov (1824). Polnoye Sobraniye Uçenıh Puteşestviy Po Rossii, VI, St. Petersburg: İzd-vo İmp. AN. google scholar
 • Kurat, A.N. (1987). Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917’ye Kadar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. google scholar
 • Kuznetsov, S.A. (Ed.) (2000). Bolşoy Tolkovıy Slovar, St. Petersburg: Norint. google scholar
 • Küpeli, Ö. (2012). “Safevi Ülkesinin İngiliz Konukları (İngiliz Tacirlerin İran Seyahatleri, 1562-1581)”, History Studies International Journal of History, 4(1), 375. google scholar
 • Miller, G.F. (1750). Opisaniye Sibirskogo Tsarstva, 1, St. Petersburg: İzd-vo İmp AN. google scholar
 • Miller, G.F. (1999). İstoriya Sibiri, 1, Moskova: Vostoçnaya Literatura RAN. google scholar
 • Okladnikov, A.P. (1968). İstoriya Sibiri s Drevneyşih Vremen Do Naşih Dney, II, Leningrad: İzd-vo LO RAN. google scholar
 • Omskiy Oblastnoy Arhiv, F.2, D.158, L.1-1ob. google scholar
 • Omskiy Oblastnoy Arhiv, F.2, D.158, L.2ob-3. google scholar
 • Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy İmperii (PSZR) (1835). St. Petersburg: No.8034. google scholar
 • Radloff, W. (1954). Sibirya’dan Seçmeler. (çev. D. Ahmet Temir). I, Ankara: Maarif Basımevi. (Orijinal yayın tarihi, 1884). google scholar
 • Rossiyskiy Gosudarstvennıy Arhiv Drevnih Aktov (TSGADA SSSR), F. Sibirskaya Gubernskaya Kantselya-riya, D.15, L.2. google scholar
 • Rossiyskiy Gosudarstvennıy Arhiv Drevnih Aktov (TSGADA SSSR), F. Sibirskiy Prikaz, D. 60/4975, L. 17ob-18ob. google scholar
 • Rossiyskiy Gosudarstvennıy Arhiv Drevnih Aktov (TSGADA SSSR), F. Sibirskiy Prikaz, Stolbets No.134, L.198. google scholar
 • Rossiyskiy Gosudarstvennıy Arhiv Drevnih Aktov (TSGADA SSSR), F. 214, Sibirskiy Prikaz: 81, L.202. google scholar
 • Rossiyskiy Gosudarstvennıy Arhiv Drevnih Aktov (TSGADA SSSR), F.259, Senata 1-go Departamenta, Kn. 3846, L.76ob. google scholar
 • Rossiyskiy Gosudarstvennıy Arhiv Drevnih Aktov TSGADA SSSR, F.131, D.1, L.13 google scholar
 • Rubinşteyn, N.L. (Ed.). (1937). Angliyskiye Puteşestvenniki v Moskovskom Gosudarstve v XVI Veke. çev. YU.V. Gothe, Moskva: Sotsekgiz. google scholar
 • Seleznev, A.G., Selezneva, İ.A. ve Veliç İ.V. (2009). Kult Svyatıh v Sibirskom İslame, Spetsifika Universialnogo. google scholar
 • Seredonina, S.M. (1884). İzvestiya Angliçan o Rossii XVI v. (Çensler, Jenskinson, Randolf, Baus). Moskva: Universitetskaya Tipografiya. google scholar
 • Şneyder, A.P. ve Dobrova-Yadrintseva, L.N. (1928). Naseleniye Sibirskogo Kraya (Russkiye i Tuzemtsı), Novosibirsk: Sibkrayizdat, Tip. google scholar
 • Tomilov, N.A. (2013). Batı Sibirya Türkleri. (Çev. Ahsen Batur). İstanbul: Selenge Yayınları. (Orijinal yayın tarihi, 2006) google scholar
 • Tobolskiy Gosudarstvennıy Arhiv, F.154, D.454, L.19, 44, 54, 69, 74; D.638, L.23, 46, 57, 78 vd. google scholar
 • Tobolskiy Gosudarstvennıy Arhiv, F.341, Op.1, D.15, L.2. google scholar
 • Tobolskiy Gosudarstvennıy Arhiv, F.464, Op.1, D.87, L.2. google scholar
 • Tomskiye Gubernskiye Vedomosti (1865). No.32. google scholar
 • Tsentralnıy Gosudarstvennıy Arhiv Kazahskaya Sovetskaya Sotsialistiçeskaya Respublika (TSGİA KazSSR), F.478, D.36, L.125-127 google scholar
 • Tsentralnıy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv Soyuz Sovetskih Sotsialistiçeskih Respublik v Leningrade (TSGİA SSSR v Leningrade), F.1264, Op.1 D. 213, L.37. google scholar
 • Tsentralnıy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv Soyuz Sovetskih Sotsialistiçeskih Respublik v Leningrade (TSGİA SSSR v Leningrade), F.1264, Op.1, D.213, L.40. google scholar
 • Tsentralnıy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv Soyuz Sovetskih Sotsialistiçeskih Respublik v Leningrade (TSGİA SSSR v Leningrade), F.1264, Op.1, D.213, L.40-40ob. google scholar
 • Tsentralnıy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv Soyuz Sovetskih Sotsialistiçeskih Respublik v Leningrade (TSGİA SSSR v Leningrade), F.1264, Op.1, D.213, L.60ob. google scholar
 • Tsentralnıy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv Soyuz Sovetskih Sotsialistiçeskih Respublik v Leningrade (TSGİA SSSR v Leningrade), F.1265, D.89, L.159. google scholar
 • Tsentralnıy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv Soyuz Sovetskih Sotsialistiçeskih Respublik v Leningrade (TSGİA SSSR v Leningrade), F.1265, Op.1, D.89, L.158ob. google scholar
 • Tsentralnıy Gosudarstvennıy İstoriçeskiy Arhiv Soyuz Sovetskih Sotsialistiçeskih Respublik v Leningrade (TSGİA SSSR v Leningrade), F.1264, Op.1, D.215, l. 23ob., 23-26. google scholar
 • Topsakal, İ. ve Mecnun, T.Y. (2021). Bağımsızlığa Adanmış Bir Hayat: Küçüm Han. Tarih Dergisi, 75, 17-31. google scholar
 • Yadrintsev, N.M. (1891). Sibirskiye İnorodtsı, İh Bıt i Sovremennoye Polojeniye, St. Petersburg: İzdaniye İ.M. Sibiryakova, google scholar
 • Yarkov, A.P. (2019). “Kuçum i Yermak: Dva Stsenariya Sibirskogo Frontira, i İh Otrajeniye v Sudbah Musulman, Tyurkologiçeskiye İssledovaniya, (2), 85-86. google scholar
 • Ziyaev, H.Z. (1968). Uzbeki v Sibiri (XVII-XIX vv.). Taşkent: İzd-vo FAN UzSSR. google scholar
 • Ziyaev, H.Z. (1983). Ekonomiçeskiye Svyazi Sredney Azii s Sibiryu v XVI-XIX vv. Taşkent: İzd-vo FAN UzSSSR. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.