CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.007   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.007    Full Text (PDF)

The Historical Process of the Kumyks’ Dietary Culture

Mehmet Alpargu

Kumyks are an ancient indigenous community of the Caucasus who had a larger population in the Caucasus geography. They actively participated in commercial life by using the opportunities in the geography they belonged to and by forming various principalities, they gained very important place in the political arena of the region. When reviewing the livelihoods impacting dietary culture, it is seen that the travelers and officials such as Bronevskiy and Olearius who came or had knowledge on region stated that plants such as wheat, barley, oats, rice, corn, millet and beans were grown. It shows that these herbal products had an important place in people’s diet. Considering the issues revealed by the studies of researchers such as S. Ş. Gajiyeva and B. M. Alimova, it is observed that some garden and orchard plants are used in Kumyk cuisine. These herbs include garlic, onion, coriander, parsley, pepper, watermelon, melon, pumpkin, and cucumber. Fruit farming was also very important. Various sources have also cited vineyards and other fertile fruit gardens. Kumyks also engaged in cattle and sheep farming and raised poultry. Mutton was considered the most valuable meat, followed by veal. Animal products such as meat, butter, milk, and their derivatives have been said to be important to Kumyks’ nutrition, with various types of soups and meals such as khinkal and kurze [types of meat-filled dumplings] being popular among their dishes. It is also observed that Kumyks had table manners.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.007   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.007    Full Text (PDF)

Tarihsel Süreç İçinde Kumuklarda Beslenme Kültürü

Mehmet Alpargu

Kafkasya’nın kadim ve yerli topluluklarından biri olan Kumuklar, Kafkasya coğrafyasında diğer topluluklara nazaran yüksek bir nüfusa sahipti. Tarihsel süreç içinde ait oldukları coğrafya içindeki imkânları kullanarak ticari hayata etkin bir biçimde katılmışlar, çeşitli beylikler meydana getirerek bölgenin siyasi arenası içinde kendilerine mühim bir yer edinmişlerdi. Beslenme kültürüne etki eden geçim kaynaklarını gözden geçirdiğimizde Kumuk düzlüğü ya da ovası diye isimlendirdiğimiz bölgeye gelen ya da bilgi sahibi olan S. M. Bronevskiy, A. Olearius gibi seyyah ve görevliler, buğday, arpa, yulaf, pirinç, mısır, darı, fasulye gibi bitkilerin yetiştirildiğini belirtmektedir ki bu bitkisel ürünlerin halkın beslenmesinde mühim yer tutuğunu görmekteyiz. S. Ş. Gadjiyeva, B. M. Alimova gibi araştırmacıların çalışmalarıyla ortaya çıkan hususlara bakıldığında Kumuk mutfağında da bazı bahçe ve bostan bitkilerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu bitkiler arasında sarımsak, soğan, kişniş, maydanoz, biber, karpuz, kavun, balkabağı, salatalık bulunmaktadır. Meyve ziraatı de oldukça önemliydi. Üzüm bağlarından birçok yerde söz edilmekle beraber, diğer meyve türleri bakımından verimli bahçelere sahip oldukları söylenebilir. Kumuklar hayvancılık da yapmaktaydılar. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile uğraşıyorlardı. Ayrıca kümes hayvanları da yetiştiriyorlardı. Çeşitli et türlerinden koyun eti en değerli et olarak kabul edilirken dana eti diğer bir et türü olarak koyun etini takip etmekteydi. Hayvancılık ürünlerinden et, tereyağı, süt ve türevi olan yiyecekler beslenmelerinde önem taşımaktaydı. Yemekleri arasında çeşitli çorba türleri ile hinkal ve kürze gibi yemekler revaçtaydı. Kumuklar sofra adabına da dikkat ederlerdi.References

 • Alimova, B. M. (2003). Pişça i Kultura Pitaniya Tyurkoyaziçnik Narodov Dagestana. XIX Naçale XX., vv, Mahaçkale. google scholar
 • Alimova, B. M. (2007). “JenskoeProstranstvo V KultureKumıkov”, Vestnikİnstituta İAE, No. 3, 69-76. google scholar
 • Alimova, B. M., GİMBATOVA, M. B. (2012). “Zastolnıy Etiket TyurkoyazıçnıxNarodovDagestana XIX– Naçalo XX Veka”, VestnikDagestanskogoNauçnogo, Tsentra, No: 44. google scholar
 • Aliyev, A.Kak Pitalis Naşi Predki, http://kumukia.ru/article-70.html. (Son Erişim Tarihi: 16. 08.2021) google scholar
 • Almerico, G. M. (2014). “Foodand Identity: FoodStudies, CulturalandPersonal Identity”, Journal of International Business andClutarlStudies,Vol. 8, 1-18. google scholar
 • Atabayev, M. (2014).Kumıki, İstoriya, Kultura, Traditsii, Mahaçkale. google scholar
 • Baysal, A.vd. (1993). Türk Mutfağından Örnekler, Ankara. google scholar
 • Bronevskiy, S. M. (2004).Noveyşiyİzvestiya o Kavkaze, Sobrannıy i PopolnennıySemenomBronevskim: V 2 tomax: t. 1, t. 2, PodgotovkaTeksta k Izdaniyu, Fredisloviye, Primeçaniya, SlovarMaloupotrebitelnıhSlov, Ukazateli İ. K. Pavlovoy, St Petersburg. google scholar
 • Gadjiyeva, S. Ş. (1961).Kumıki: Istoriko-EtnografiçeskoeIssledovanie, Moskva. google scholar
 • Gadjiyeva, S. Ş. (2005).Kumıki: Istoriçeskoye Proşloye, Kultura,Bıt. Kniga Vtoraya, Mahaçkala. google scholar
 • Hacıyev, A. M. (Haz.). (2002). Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 20 Kumuk Edebiyatı, Ankara. google scholar
 • http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1800 1820/Buckovskij (Son Erişim Tarihi: 16. 08. 2021) google scholar
 • İbragimov, M. R. A. “K İzuçeniyu Dinamiki Etniçeskogo Samosoznaniya Kumukovı”, Vestnikİnstutuno,2, ss. 81-94. google scholar
 • Kahraman, S. A. (Haz.). (2011). Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, 7. Kitap, 2.cilt, İstanbul. google scholar
 • Kaymaz, Z. (1997), “Kumuklar ve Kumuk Türkçesi”, Yeni Türkiye – Türk Dünyası Özel Sayısı, Ankara, 2067-2071. google scholar
 • Klaproth, J. V. (1827). AuteurduTexte. TableauHistorique, Géographique, Ethnographique et politiqueduCaucase et desprovinceslimitrophesentre la Russie et la Perse, Paris. google scholar
 • Lopuhin, A. I. Jurnal Puteşestviya Çerez Dagestan 1718 g, http://drevlit.ru/docs/kavkaz/XVIII/1700-1720/Lopuchin_A_I/text2.php (Son Erişim Tarihi: 16. 08.2021) google scholar
 • Minatulaeva, K. M., “O TraditsionnoyKulturaPitinayi u Kumıkov”, NDK, 94/99, ss. 1-5. google scholar
 • Oleariy, Adam, OpisaniyePuteşestviyaGolştinskogoPosolstva v Moskoviyu i Persiyu, http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Olearij/text15.phtml?id=1040 (Son Erişim Tarihi: 16. 08.2021) google scholar
 • Olson, J. S. (1994). An Ethnohistorical Dictionary of the Russian andSoviet Empires, Texas. google scholar
 • Osmanova, M. O. (1996). Hozyaystvenno-KulturnuyaTipı(Arealı), Dagestana-Mahaçkale. google scholar
 • Öztürk, R., Uyanık, O. (2006). Kumuk Atasözleri ve Deyimleri, Konya. google scholar
 • Pekacar, Ç. (2006). Kumuk Türklerinin Atasözleri İnceleme-Metin-Dizinler, Ankara. google scholar
 • Sibal, V. (2018). “Food: Identity of CultureandReligion”, ScholarlyResearchforİnterdisciplinaryStudies, Vol. 6, No. 46, 1-6. google scholar
 • Somak, E. (2019). Kumuk Türkçesindeki Atasözleri ve Deyimlerin Anlam Bilim ve Söz Dizimi Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.