CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.008   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.008    Full Text (PDF)

A Semantic Analysis of the Tuvan Music Group Huun-Huur-Tu’s Song Lyrics

Salih Mehmet Arçın

Huun-Huur-Tu (Хуун-Хуур-Ту in Russian) is a Tuvan music group that performs throat singing in their own musical style, mostly using traditional Tuvan instruments. They sing Tuvan folk songs in particular that focus on the panorama and sounds of the geography in which they live. This study will analyze the lexical and contextual meanings of three songs from Huun-Huur-Tu’s second album, The Orphan’s Lament (1994). Semantics are known to involve two types of meaning: lexical and contextual. Lexical meaning refers to the meaning of a word as it appears in the dictionary and contrasts contextual meaning. Because one can find both lexical and contextual meanings in all literary works, this study will elaborate on a semantic analysis of the lyrics contained in Huun-Huur-Tu’s second album. The research questions address the lexical and contextual meanings attributed to Huun-Huur-Tu songs. The study’s limitation is the narrowness of its scope due to the band’s album containing instrumental songs. This study has adopted a descriptive qualitative method for analyzing and interpreting the lyrics of Huun-Huur-Tu’s songs “Prayer”, “İrik Çuduk” and “Ancestors” from their second album as the objects of the research. The study results reveals and explains the lexical and contextual meanings found in Huun-Huur-Tu’s songs.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.008   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.008    Full Text (PDF)

Tuva Müzik Grubu “Hün Hürtü”nün Şarkı Sözleri Üzerine Anlambilimsel Bir Çözümleme

Salih Mehmet Arçın

Hün Hürtü (Rusça: Хуун-Хуур-Ту (Huun-Huur-Tu)), kendilerine has müzik tarzları ve yaygın olarak da geleneksel Tuva enstrümanları ile gırtlak müziği icra eden Tuva müzik grubudur. Hün Hürtü grubu, Tuva geleneklerinin derin köklerini dünyaya tanıtma noktasında büyük bir işlev üstlenmiştir. Özellikle yaşadıkları coğrafyanın panoraması ve sesleri bu grubun yorumladığı Tuva halk şarkılarının odak noktasıdır. Bu çalışmada, Hün Hürtü’nün ikinci albümü The Orphan’s Lament [=Yetimin Ağıtı] (1994)’te yer alan üç şarkının sözlerinin sözcüksel ve bağlamsal anlamlarının analizi yapılacaktır. Anlambilimde sözcüksel anlam ve bağlamsal anlam vardır. Sözcüksel anlam, bir sözcüğün, sözlükte göründüğü şekliyle anlamını ifade eder. Sözcüksel anlam, bağlamsal anlamla çelişir. Sözcüksel ve bağlamsal anlam her edebî eserde bulunduğu için biz bu çalışmada Hün Hürtü grubunun ikinci albümünde yer alan şarkı sözleri üzerinde anlamsal bir çözümleme yapacağız. Çalışmamızın problemleri şunlardır: (1) Hün Hürtü şarkılarına yüklenen sözcüksel anlamlar. (2) Hün Hürtü şarkılarına yüklenen bağlamsal anlamlar. Çalışmanın sınırı, grubun söz konusu albümünde sözlü ve sözsüz müzikler de yer aldığından bu albümün kapsamından daha da az olacaktır. Hün Hürtü grubunun söz konusu albümündeki üç şarkının sözü (Prayer, İrik Çuduk ve Ancestors), araştırma nesnesi olarak analiz edilip yorumlanacağından bu çalışmada tanımlayıcı nitel bir yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Hün Hürtü şarkılarında tespit edilen sözcüksel ve bağlamsal anlamlar açıklanacak, söz konusu grubun şarkılarında sözcüksel ve bağlamsal anlamlar ortaya konulacaktır. Bu araştırmanın Hün Hürtü grubunun seçilmiş bir albümünün şarkı sözleri üzerinde, anlambilim hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen araştırmacılar için faydalı olacağını ümit etmekteyiz.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.