Latince-Türkçe-Osmanlıca

Anatomi Sözlüğü ve Türk Anatomi Terimleri

DOI :10.26650/AB/LS6.2022.126   
AuthorZeki Zeren

Bu Anatomi Sözlüğünün hazırlanması İstanbul Üniversitesinin kuruluşuyla başlar. Dilimiz terimlerimizi de Arapçadan kurtarma, Türkçeleri varsa kullanma, yoksa eski kaynaklardan araştırma, bulma, uygun bir şekilde yaratma: yerinde de millet arası kullanılış şeklini dilimize uygun şekilde alma hareketinin ilini alanımızda yaygın olarak başlaması da bu yıllardadır. 1828 de Türk Abece (Alfabe! sinin kullanılmağa başlaması; Türk Dil Kurumu ile Ankara ve İstanbul’da yeni Üniversite ve Fakültelerin birbiri ardına kuruluşu, dilimizi doğruya, güzele ve kolaya götürerek millileştirmek. Türkçeleştirmek yolundu ilgililere ve ülkücülere elbirliğiyle çalışma imkânlarını ha zırlamış ve kazandırmıştır. İşte biz de bu ANATOMİ SÖZ-LÜGÜ’nü bu sırada hazırlamağa başladık. Bugüne kadar yayımlamamamızın sebebi, Türkçe karşılıkların üzerinde daha çok durmak; bunları, bu yoldaki başka çalışanların-k ilerle karşılaştırmak içindi. Mesleki komisyonlarda. Üniversite Terim Düzenleştirme (Coordination) Kurulunda çalışmak, birçok meslektaş ve hocalarımla bu konu içinde ve kelimeler üzerinde konuşmak ve fikirlerini almak fırsatını bu aradaki yıllar içinde buldum. Lâtince, Türkçe ve Osmanlıca karşılık terimlerin bir araya toplanmasından meydana gelen bu eserin, yarın ve gelecekte de eksikleri tamamlanarak, Türkçeleri daha zenginlendirilerek mükemmelleşeceğine şüpheni yoktur. Bugüne kadar, arkadaş ve meslektaşlarım, tarafımızdan üzerinde çalışıldığını bildikleri hekimlik dilinin temelini yapan anatomi terimlerinin Lâtince - Türkçe - Osmanlıca olarak üç ayrı alfabetik sıra ile hazırlanması için beni teşvik ettiler. Terimlerin Osmanlıcadan Türkçeye ve Lâtince milletlerarası kelimelere doğru giden bu intikal (geçme) devresinde yeni ve eski hekimler arasında dil birliğini sağlayacak köprülerden biri işini görecek olan bu eserden faydalanılacağını umuyorum.

SubjectsAnatomy & Morphology

INFORMATION


Type100th Anniversary
E-ISBN978-605-07-1232-2
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1959
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.