Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif

DOI :10.26650/AB/SS26.2023.281   
AuthorYıldızhan Yayla

Bu inceleme, Türk Kamu hukukundaki doğrultuları ve devamlılığı, belli ilkeler açısından ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Onun içindir ki, çalışma, biraz hukuk tarihi, biraz Anayasa Hukuku, daha çok da idare hukuku ve İdare bilimi alanlarıyla ilgilidir.
«Köy»e ayırdığım doktora ve «Şehir» planlanmasına yer verdiğim doçentlik tezleri ile «belediye» üzerine yaptığım çalışmalar, mahalli halk topluluklarına dayalı idarelerin anayasalarımızda nasıl ve hangi özlemlerle düzenlendiğini araştırmamın yararlı olacağı izlenimini bende uyandırmıştı. Bu araştırmayı onun için gerçekleştirmeğe çalıştım. Ve şunu gördüm açık olarak: Türkiye Cumhuriyeti, birçok alanda geçmişin izlerini taşımaktadır. Arada, zannedildiği kadar büyük bir kopukluk yoktur. Başta, Büyük Önder ATATÜRK olmak üzere, Cumhuriyeti kuran dinamik kadro, önceki birikim, deneyim ve yönelişlerden yararlanmıştır. Cumhuriyet, Türk toplumunun yaşadığı olayların özgün ürünüdür. «Bizim» eserimizdir.

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1412-8
PublisherIstanbul University Press
Publish Date28.02.1984
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.