Anglo-Amerika

DOI :10.26650/AB/PS12.2023.207   
AuthorErol Tümertekin

«Amerika Birleşik Devletleri Coğrafyası» nın meydana gelmesinde, bir yandan Millî Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Kitapları Serisinden bu konuda bir kitap hazırlanmasını arzu etmiş olması, diğer yandan öğrencilerimize dersleri ile ilgili bir kaynak temini başlıca rolü oynamıştır.
Gerçekten 1964 yılı başlarında Millî Eğitim Bakanlığınca Enstitümüz mensupları tarafından yazılması arzu edilen konular arasında Amerika Birleşik Devletleri de vardı. İş taksiminde Amerika Birleşik Devletlerinin bana verilmesi, derslerle ilgili notlarımı kitap halinde yayınlamak arzumu daha da teşvik etti. Ancak, kitabı muayyen bir hacim içinde sınırlamak, buna karşılık hemen bir kıtaya tekabül eden bu memlekete ait gerekli umumî bilgileri de vermek gerekiyordu. Kitabın hacmi baskı imkânları ile sınırlanmıştı. Tertibinde ise, bilhassa dilimizde bu konudaki yayın durumu göz-önüne alındı. Kanaatimizce, evvelâ Amerika Birleşik Devletleri coğrafyası hakkında derli toplu bilgi veren bir kitaba ihtiyaç vardı. Bu durumda İse münhasıran “Coğrafî Bölgeler”i esas alan bir çalışma söz konusu olmayacaktı. Nitekim, kitabımızda takip edilen yol; «Amerika Birleşik Devletleri’nin Coğrafî bir bütün kabul edilerek, her konunun daima bu bütünlük içinde incelenmesi” şeklinde olmuştur. Böylece bir sistematik bölgesel me-tod uygulamaya çalışılmıştır. Şüphesiz kitabın sonuna ayrıca bir «Coğrafî Bölgeler” kısmı da eklenebilirdi. Fakat kitabın hacminin sınırlı olması bunun gerçekleşmesini engellemiştir.
Amerika Birleşik Devletleri Coğrafyası”nı hazırlarken en çok başvurulan eserler liste halinde gösterilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri çeşitli yönlerden incelenmiş bir memlekettir. Dolayısıyla bu memleket hakkında araştırma yapan bir araştırıcı her şeyden evvel zengin bibliyografya ile karşılaşmaktadır. Sözü edilen liste bilhassa umumî mahiyetteki eserlerden ibarettir. Muayyen konular ve bölgelere ait etraflı bilgiler için Association of American Geographers’in 1966 yılında yayınlamış olduğu A Basic Geographical Library adlı yayın listesi tavsiye edilir. İstatistik bilgiler için de U.S. Bureau of the Census’un Statistical Abstractı verilmekle yetinilmiş-tir. Çünkü bu eser, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’ne ait her türlü istatistik bilgilerin hangi yayınlarda bulunabileceğini de göstermektedir.

SubjectsGeography, Physical

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1399-2
PublisherIstanbul University Press
Publish Date08.06.1970
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.