Avrupa Sözleşmeleri Cilt II

DOI :10.26650/AB/SS26.2022.044   
AuthorErgin NomerÖzer Eskiyurt

Avrupa Sözleşmeleri (Cilt II) başlığını taşıyan bu kitap, 1975 yılında yayınlanan “Avrupa Sözleşmeleri” isimli kitabın bir devamıdır.
Kitabın Birinci Kısmında Avrupa Konseyinin meydana getirdiği ve Türkiye’nin 1 Kasım 1975 - 31 Mayıs 1982 tarihleri itibariyle katıldığı sözleşmeler, okuyucuya kolaylık sağlamak maksadıyla, ilk kitapta yer alan sistematik içerisinde verilmektedir. Bu sebeple, konu fihristi ve sözleşme numaralan ilk kitaptaki şeklini korumuştur.
Kitabın ikinci Kısmında, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Roma Andlaşmasında meydana gelen değişikliklere yer verilmiştir. Buna uygun olarak, Yunanistan’ın Topluluğa tam üye olarak kabulünü gerçekleştiren “Katılma ve İntibak Andlaşması” Fransızca ve İngilizce orjinal metinlerinden Türkçeye çevrilerek Roma Andlaşmasına işlenmiş, ayrıca Topluluk organlarından “Parlamento" nun doğrudan ve genel oyla seçimine ilişkin Andlaşma da aynı şekilde dilimize çevrilerek bu kısma ilâve edilmiştir.
Kitabın basılmasında titiz ve gayretli çalışmaları ile emeği geçen Fakülteler Matbaası mensuplarına içten teşekkür ederiz.

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0915-5
PublisherIstanbul University Press
Publish Date01.06.1982
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.