Aydınlar, Sendika Hareketi ve Endüstriyel İlişkiler Sistemi

(Genel Olarak ve Türkiye'de)
DOI :10.26650/AB/SS24.2022.045   
AuthorToker Dereli

Aydınların işçi hareketlerinde ve bu arada endüstriyel ilişkiler sistemlerinin doğuş ve gelişmesinde oynadıkları önemli rol, gerek literatürde, gerek uygulamada çeşitli vesilelerle dikkatimizi çekmişti. Bu nedenle konuyu ayrı ve derinlemesine bir inceleme alanı olarak ele almayı yararlı bulduk. Hocam Profesör Dr. Orhan Tuna’nın da bu yönde çalışmamı teşvik etmesi sonucunda, bu mütevâzi inceleme ortaya çıktı. Kendisine minnet duygularımı burada özellikle belirtmek isterim.
Konu hem genel olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bakımından, hem de memleketimiz açısından ele alınmıştır. Eserin “endüstriyel ilişkiler sistemi”, “işçi hareketi”, “sendikacılık”, “sendika demokrasisi” gibi bölümlerinden sosyal siyaset öğrencileri ders kitabı olarak faydalanabilirler. “Aydınların etkisi” “ideoloji ve ideolojik uygunluk - consensus”, “aydın uzmanların sendikalar içinde rol ve fonksiyonları” gibi bölümlerini ise, doktora seminer ve dersleri için yardımcı okuma malzemesi olarak kullanmak mümkündür.
Burada, öğrencilik yıllarımda “endüstriyel ilişkiler sistemleri" ve “ideolojik uygunluk - consensus” kavramlarını bana tanıtan Comell Üniversitesi”ndeki hocalarım Profesör John P Windmullere Profesör Lawrence K. Williams’a ve Profesör James O. Morris'e teşekkürlerimi belirtmek isterim. Ayrıca 1971-73 arası devrede Temple Üniversitesinde verdiğim “toplu pazarlık” ve “organizasyonlarda davranış” derslerinde de bu konuları bazı yönlerden tartışmak imkânını buldum. Bu bakımdan Temple'da çalışmama imkân sağlayan Fulbright yöneticilerine ve işletme Yönetimi Fakültesi Dekanı Profesör Seymour L. Wolfbein’e ayrıca teşekkür ederim. Öte yandan çalışmanın ilgili bahislerindeki mülâkatların yapılmasında zaman ve tecrübelerinden faydalanmama imkân veren bütün şahıslara gösterdikleri ilgi ve yardım ve nihayet kitabın basılmasında emeği geçen Fakülteler Matbaası mensuplarına da çaba ve, dikkatleri için teşekkürlerimi sunarım.

SubjectsIndustrial Relations & Labor

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0911-7
PublisherIstanbul University Press
Publish Date10.08.1974
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.