Boğazlardan Geçiş Güvenliği ve Montreux Sözleşmesi

DOI :10.26650/APB/SS26.2022.066   
EditorMilletlerarası Hukuk Ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Siyasi, askeri ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip Türk boğazlarından geçiş 1936 tarihli Montreux Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Tertiplenen seminerde bu konuda genel bilgiler, Türkiye'nin yetkileri, güvenlik ilkeleri ve son olarak ta 1.7.1994'de yürürlüğe girecek Boğazlar Bölgesi Tüzüğü hakkında bildiriler verilmiş, açıklamalar ve tartışmalar yapılmış, katkı ve temennilerde bulunulmuştur.
Montreux Sözleşmesi yürürlüktedir ve uygulanmaya devam etmektedir. Toplantıya katılanlar ve kamu oyundaki ekseriyet Montreux Sözleşmesinin özüne dokunmadan, ilkelerini bozmadan geçiş güvenliğinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanabileceği noktasında birleşmiştir. Farklı fikirlerde bulunanlar bile, Sözleşme çerçevesinde geçiş güvenliğinin sağlanmasını ön plana almaktadırlar. Bu yapılamazsa, özellikle İstanbul'un ve Türkiye'nin düzeltilmesi ve yerine konulması imkânsız tahribatla karşılaşmasının önlenmesi için, bazı fedakarlıklarda bulunmaktan kaçınılmaması gerektiğini savunmaktadırlar.
Boğazlar konusunda çalışmalar yapmış emekli hocalarımız Prof. Mahmut Belik ve Prof. Dr. Tahir Çağa'ya saygı seminerinde varılan sonuç, Türkiye'nin, Montreux Sözleşmesi ilkelerine dokunulmaksızın, boğazlarda güvenli geçişi düzenleyebileceği ve bu konuda yetkisinin varlığında şüphe bulunmadığıdır.
Temennimiz, Boğazlar konusundaki yeni Tüzüğün uygulamalarının tereddütleri gideren ve güvenli geçişi temine yönelik amacını gerçekleştiren bir nitelikte yapılması ve bu konuda azami titizlik gösterilmesidir.
"Boğazlardan Geçiş Güvenliği ve Montreux Sözleşmesi" seminerinin basımı, Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş., ve Aybay Hukuk Vakfı'nın maddi yardımları yanında basım işini üstlenen Beta Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.'nin katkısı ile gerçekleşmiştir. Türk hukukuna bir hizmet niteliği taşıyan bu yardımlarından dolayı adı geçen tüm kurumlara ve yöneticilerine içten teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Gülören TEKİNALP
Merkez Müdürü

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0906-3
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.05.1994
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.