Çin, Vietnam, Çekoslovakya ve Orta-Doğu Sorunları

DOI :10.26650/AB/SS30.2022.069   
AuthorYılmaz M. Altuğ

«Günün Siyasi Meseleleri» konusundaki bu ikinci kitabımızda da Çin Sorunu adlı ilk kitabımızdaki metodu kullandık. Bu deskriptif metottur, genellikle yorum yapma yerine mevcut bilgileri öğrencilerimize sunmakla yetindik. Çin sorunu adlı kitabımız 7967 de yayınlanmıştı, 1967’den sonra Çin’le ilgili hususları bu kitaba aldığımız gibi Vietnam, Çekoslovakya ve Orta Doğu Sorunlarını da inceledik. Bu sorunlarda tarafların görüşlerini kendi kaynaklarından olduğu gibi yorumsuz kitabımıza aldık, yargı yürütmeyi okura bıraktık. Bununla beraber gerektiği yerlerde bazı yorumlarda bulunduk, bu konularda basınımızda çıkan kendi yazılarımızı ve diğer Türk yazarlarının yazılarını da sorunun daha iyi anlaşılabilmesi için mümkün olduğu nispette nakletmeyi uygun gördük.
Vietnam’daki savaş kitabımız basılırken Kamboçya’ya da sıçramış bulunmaktadır. Biz Vietnam olaylarını Kamboçya ve Laos’u da içine alarak incelemiştik, bu bakımdan okurlarımız Kamboçya’daki son gelişmenin öncesini kitabımızda bulabileceklerdir.
Kitabımız basılırken Çekoslovakya olayının kahramanı Dubek Ankara’dan Prag’a geri çağrılmıştır, Çekoslovakya sorunu bu suretle yine aktüalite birinci derecede önemini saklı tutmaktadır.
Bu sorunlarda Türkiye’nin resmi görüşünü de belirttik. Dış işlerimizin görüşünü bize sağlayan Azınlık ve Emlâk Dairesi Başkan Yardımcısı dostumuz sayın Münir Kekevi'ye teşekkürlerimizi sunarız.
Orta Doğu anlaşmazlığı hususunda Arap görüşünü mektupla sorduğumuz Birleşik Arap Cumhuriyeti, Ürdün ve Lübnan büyükelçilerinden Birleşik Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi sayın Abbas El-Shafie bize bir uzun mektup ve Arap görüşünü açıklayan birçok broşür yollamak lütfunda bulunmuştur. Kendisine teşekkürlerimizi sunarız.
Orta Doğu konusunda İsrail görüşünü de İsrail Büyükelçisinden mektupla sorduk, bize İsrail’in görüşünü yansıtan belge ve broşürleri yollayan İsrail elçiliği müsteşarı sayın M. Artzieli'ne de teşekkürlerimizi sunarız.
Kitabımızın iyi ve süratli basılmasını sağlayan Sermet Matbaası sahibi Sermet Arkadaş’a, Ihsan Tunçay’a emeği geçen bütün teknisyenlere teşekkürlerimizi sunarız.

SubjectsPolitical Science

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0916-2
PublisherIstanbul University Press
Publish Date07.06.1970
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.