CHAPTER


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.20   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.20    Full Text (PDF)

COVID-19 and Surgery

Beyza ÖzçınarGizem Öner

Objective: The virus called SARS-CoV-2, which was discovered in China in December 2019, has become a pandemic today. New guidelines have been published on the approach towards surgical patients. However, it is still not clear how the surgical process should be during the pandemic period. While the article focuses on what needs to be done in the current surgical approach, it also seeks to highlight controversial issues. Material and Method: A computer-based literature research was carried out using PubMed, European Society of Medical Oncology (ESMO), American Society of Clinical Oncology (ASCO) and American College of Surgeons (ACS). Results: According to published norms, neoadjuvant chemotherapy is preferred before the elective cancer surgery. Research also demonstrates that patients should be tested for COVID-19 before surgery. It is very important to implement the necessary measures in the operating room. During surgery, it is controversial whether laparoscopic or traditional methods should be preferred. Conclusion: The choice of surgical procedures, pre, and postoperative management of patients with malignancy has become even more important in the COVID-19 pandemic. In addition, much more research is needed to clarify surgical methods, pathological problems, and the effectiveness of new guidelines.


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.20   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.20    Full Text (PDF)

COVID-19 ve Cerrahi

Beyza ÖzçınarGizem Öner

Amaç: İlk olarak Aralık 2019’da Çin’de keşfedilen SARS-CoV-2 adlı virüs bugün bir küresel salgına sebep olmuştur. Bu süreçte birçok cerrahi hastalığın tedavisi ertelenmiş, acil ameliyatlar dışında ameliyat yapılmamıştır. Ancak sürecin uzaması nedeni ile hangi hastaların ameliyata alınması gerektiği konuları daha da fazla önem kazanmıştır. Bu konuda bugüne kadar birçok kılavuz yayınlanmıştır. Ancak, cerrahi sürecin nasıl olması gerektiği hala net değildir. Bu makale, mevcut cerrahi yaklaşımda neler yapılması gerektiğine odaklanırken, tartışmalı konuları da aydınlatmayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için bilgisayar tabanlı bir literatür araştırması yapılmıştır. PubMed, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO), Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) ve Amerikan Cerrahlar Birliği (ACS) web sayfaları detaylı olarak incelenmiştir. Bulgular: Yayınlanan klavuzlara göre, elektif kanser cerrahisinden önce neoadjuvan kemoterapi tercih edilmektedir. Araştırmalar ayrıca hastaların ameliyattan önce mutlaka virüs RNA’sının varlığının tespiti için test yapılması gerektiğini göstermektedir. Ameliyathanede gerekli önlemlerin alınması çok önemlidir. Ameliyat sırasında, laparoskopik mi yoksa geleneksel yöntemlerin mi tercih edileceği tartışmalıdır. Sonuç: COVID-19 küresel salgınında, malignitesi olan hastalar için cerrahi prosedürlerin seçimi, ameliyat öncesi ve sonrası yönetimi daha da önem kazanmıştır. Ancak hala cerrahi yöntemleri, patolojik sorunları ve yeni kılavuzların etkinliğini açıklığa kavuşturmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.