CHAPTER


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.12   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.12    Full Text (PDF)

Urology Practice in the era of the COVID-19 Pandemic

Kamil Fehmi Narter

The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has become the most serious health threat. The disease of COVID-19 is a viral infection caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 and causing severe acute respiratory failure. Medical and surgical treatments have changed during the process and started to be applicable in different ways. These changes include postponing visits and operations for elective patients and organizing work according to emergency cases and COVID-19 patients. In daily urology practice, emergency and unpostponable problems are only 5-10% of the total. Total obstruction of the urinary tract, serious trauma of the urinary tract, severe urinary tract infections and some advanced urinary tract cancers cannot be postponed. For these problems, medical procedures should be converted as soon as possible, with maximal protection procedures. This review summarizes the changes in the field of urology in accordance with the current literature. In this review, we provide guidance on the diagnosis and management of COVID-19, the influence of it on urological practice and consider the long-term implications that may be of consequence for years to come. There is a need for more well designed research against this horrible threat.


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.12   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.12    Full Text (PDF)

COVID-19 Pandemisinde Üroloji Uygulamaları

Kamil Fehmi Narter

Koronavirus 2019 hastalığı (COVID-19) pandemisi (küresel salgını) son yıllardaki en ciddi sağlık tehdidi halini almıştır. COVID-19, şiddetli akut solunum sendromu koronavirus-2 (SARS–CoV–2)’nin sebep olduğu viral bir enfeksiyon olup, ağır akut solunum yetmezliğine neden olabilmektedir. Medikal ve cerrahi tedaviler bu süreçte dramatik olarak değişmiş ve farklı şekilde uygulanabilir hal almıştır. Bu değişiklikler seçili hastalar için ziyaretlerin ve operasyonlarının ertelenmesi, etkinliklerin acil vakalara ve COVID-19 hastalarına göre düzenlenmesini içermektedir. Bu süreçte yoğun bakım yatakları, ventilatörler, operasyon odaları, kan ve kan ürünlerinin stoklarının gözden geçirilmesi ve yeniden planlanması gerekmektedir. Çalışma saatlerinin ayarlanması, personel kapasitesinin gözden geçirilmesi, onam formlarının bu hastalığa göre düzenlenmesi gibi bir dizi hazırlık yapılmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanları (maske, önlük, eldiven vb) bütün personelin kullanması, kullanımının öğrenilmesi için uygun eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Mümkün olduğunca, acil ürolojik girişimler yapılmalı, onkolojik cerrahinin bile bir süre ötelenebileceği akılda tutulmalıdır. Ürolojik cerrahide mümkün olduğunca klasik en hızlı cerrahi metod uygulanmalı, laparoskopik cerrahi gibi bulaş riskinin arttığı işlemler tercih edilmemelidir. Radyoterapi, kemoterapi gibi ilave tedaviler de bu sürede en az zararlı şekilde düzenlenmelidir. İmmün sistemi etkileyebilecek tedavilerden uzak durulmalıdır. Bu derleme üroloji alanında COVID-19 küresel salgını esnasındaki değişiklikleri güncel literatüre uygun olarak özetlemektedir.References

 • 1. Üroonkoloji Derneği COVID19 Pandemisi Ve Üroonkoloji Kilavuzu. Available from: http://uroonkoloji.org/ wpcontent/uploads/2020/04/ÜROONKOLOJİ-DERNEĞİ-COVID19-PANDEMİSİ-VE-ÜROONKOLOJİ-KILAVUZU.pdf. google scholar
 • 2. Ürolojik Cerrahi Derneği Ürologlar İçin Covid-19 Öneri Rehberi. (cited 2020 June 15). Available from: http:// uropedia.com.tr/covidBilgilendirme.aspx google scholar
 • 3. Amerikan Üroloji Derneği (AUA) web sites (cited: 2020 June 15). Available from: https://www.auanet.org/ covid-19-info-center/covid-19-info-center google scholar
 • 4. Avrupa Üroloji Derneği web sitesi (cited 2020 june 15) Available from: https://uroweb.org/wp-content/ uploads/EAU-Guidelines-Office-Rapid-Reaction-Group-An-organisation-wide-collaborative-effort-to-adaptthe-EAU-guidelines-recommendationsto-the-COVID-19-era.pdf google scholar
 • 5. Ling Y, Xu SB, Lin YX, Tian D, Zhu ZQ, Dai FH, et al. Persistence and clearance of viral RNA in 2019 novel coronavirus disease rehabilitation patients. Chin Med J (Engl). 2020; 133(9): 1039-43. google scholar
 • 6. Sun J, Zhu A, Li H, Zheng K, Zhuang Z, Chen Z, et al. Isolation of infectious SARS-CoV-2 from urine of a COVID-19 patient. Emerg Microbes Infect. 2020; 9(1): 991-3. google scholar
 • 7. Kashi AH, de la Rosette J, Amini E, Abdi H, Fallah-karkan M, Vaezjalali M. The Presence of COVID-19 in Urine: A Systematic Review and Meta-analysis of the Literature. medRxiv 2020.05.15.20094920. doi: https://doi. org/10.1101/2020.05.15.20094920 google scholar
 • 8. Gross O, Moerer O, Weber M, Huber TB, Scheithauer S. COVID-19-associated nephritis: early warning for disease severity and complications? Lancet. 2020; 395(10236): e87-e88. google scholar
 • 9. Diangeng L, Meiling J, Pengtao B, Weiguo Z, Shixi Z. Clinical Characteristics and Results of Semen Tests Among Men with Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open. 2020; 3(5): e208292. doi:10.1001/ jamanetworkopen.2020.8292 google scholar
 • 10. Lei S, Jiang F, Su W, Chen C, Chen J, Mei W, et al. Clinical characteristics and outcomes of patients undergoing surgeries during the incubation period of COVID-19 infection. EClinicalMedicine. 2020; 21: 100331. doi: 10.1016/j.eclinm.2020.100331 google scholar
 • 11. COVIDSurg Collaborative. Mortality and pulmonary complications in patients undergoing surgery with perioperative SARS-CoV-2 infection: an international cohort study. Lancet. 2020; 396(10243): 27-38. google scholar
 • 12. The American College of Surgeons (ACS) (cited 2020 June 15). Available from: https://www.facs.org/about-acs/ covid-19 google scholar
 • 13. Avrupa Üroloji Derneği ERUS grubu web sitesi (cited: 2020 june 15). Available from: https://uroweb.org/ wp-content/ uploads/ERUS-guidelinesfor-COVID-def.pdf google scholar
 • 14. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) web sitesi (cited: 2020 June 15). Available from: https://www.sages.org/resources-smoke-gas-evacuation-during-open-laparoscopicendoscopic-procedures/ google scholar
 • 15. Gillessen S, Powles T. Advice Regarding Systemic Therapy in Patients with Urological Cancers During the COVID-19 Pandemic. Eur Urol. 2020; 77(6): 667-8. google scholar
 • 16. Burki TK. Cancer guidelines during the COVID-19 pandemic. Lancet Oncol. 2020; 21(5): 629-30. google scholar
 • 17. The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) web sitesi (cited: 2020 June 15). Available from: https:// www.nccn. org/covid-19/pdf/NCCN_PCa_COVID_guidelines.pdf google scholar
 • 18. The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) web sitesi. Recommendations for Prostate Cancer Early Detection During the COVID-19 Pandemic 4/1/2020 (cited: 2020 June 15). Available from: https://www.nccn. org/covid-19/pdf/Prostate_Early_Detection.pdf google scholar
 • 19. Stensland KD, Morgan TM, Moinzadeh A, Lee CT, Briganti A, Catto JWF, CanesD. Considerations in the Triage of Urologic Surgeries During the COVID-19 Pandemic. Eur Urol. 2020; 77(6): 663-6. google scholar
 • 20. Guys and St Thomas Hospital surgery web sitesi (cited: 2020 June 15). Available from: https://www. guysandstthomas.nhs. uk/patients-and-visitors/infection/coronavirus.aspx. google scholar
 • 21. Ficarra V, Novara G, Abrate A, Bartoletti R, Crestani A, De Nunzio C, et al.; the Research Urology Network (RUN). Urology practice during the COVID-19 pandemic. Minerva Urol Nefrol 2020; 72: 369-75. google scholar
 • 22. Chan MC, Yeo SEK, Chong YL, Lee YM.Stepping Forward: Urologists’Efforts During the COVID-19 Outbreak in Singapore. Eur Urol. 2020; 78(1): e38-e39. doi: 10.1016/j.eururo.2020.03.004 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.