CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.15   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.15    Full Text (PDF)

Covıd-19 Pandemisi ve Yüksek Öğrenimde Dijital Dönüşüm: Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 Perspektifinden Bir Değerlendirme

Metin ToprakYüksel BayraktarAyfer Özyılmaz

COVID-19 pandemisinden dolayı, YÖK kararıyla Türk üniversiteleri 16-22 Mart 2019 haftasında tatil edilmiş ve akabinde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren online eğitime geçmiştir. YÖK Başkanının katıldığı 14 Mayıs 2020 tarihli Üniversitelerarası Kurul toplantısındaki görüşmeler üzerine, birçok üniversite her ihtimale karşı 2020-2021 güz döneminin de online olarak sürdürülebileceği yönünde, gelişmiş ülkelerdeki bazı üniversitelerin kararlarıyla paralel olarak, senato kararı almaya başlamıştır. Bu durum, Türkiye’de uzaktan ve kısmen online sunulan merkezi açık ve uzaktan öğretim programlarının kalite sorununu gündeme getirmiştir. Ancak, açık öğretim eğitiminin bilgi, beceri ve yetkinlik boyutlarında daha çok bilgi boyutunda ve Bloom taksonomisinin ilk iki basamağında yoğunlaşması, açık öğretime yönelik değerlendirmeleri de olumsuz etkileyegelmektedir. Ne var ki, online eğitimin sistemik ve sistematik olarak gündeme gelmesi, bu yöntemin eksikliklerinin giderilmesini ve ölçme ve değerlendirme boyutunun uygulama ve laboratuvarı da kapsayacak şekilde yeniden tasarımını gerektirmektedir. Bu çalışmada, yeni nesil dijital üniversite konseptiyle uyumlu bir model geliştirilmiş, üniversitelerin dijital hazır-bulunuşluk düzeyleri web sayfaları üzerinden değerlendirilmiş (10 üzerinden 4,1), dijitalleşme endeksi geliştirilmiş ve dijital üniversite yol haritası önerilmiştir.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.