CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.02   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.02    Full Text (PDF)

Covıd-19 Pandemisinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Çiğdem Börke Tunalı

COVID-19 pandemisi Çin’de başlamış ve kısa sürede Dünya’daki hemen hemen bütün ülkeleri etkisi altına almıştır. Pandeminin henüz tedavisinin bulunmaması, ülkelerin pandeminin yayılmasını engellemeye yönelik önlemleri uygulamaya koymalarına neden olmuştur. İnsanlar arasındaki etkileşiminin azaltılmasına yönelik bu önlemler, hizmet sektörü başta olmak üzere birçok sektörün faaliyetlerinin ciddi bir biçimde azalmasına ve hatta tamamen durmasına neden olmuştur. Dolayısıyla bu pandemi gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme oranlarını ciddi bir biçimde etkileyecektir. Hiç şüphesiz pandeminin ne kadar süreceği ve normal ekonomik hayata ne zaman dönüleceği, ekonomi üzerinde yaratacağı etkileri de belirleyecektir. Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin Dünya’da ve Türkiye’de ekonomik büyüme üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.