CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.07   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.07    Full Text (PDF)

Covıd-19 Salgını’nın Sosyal Politikalara Etkileri

Sayım Yorgun

Küresel salgının çok hızlı yayılması ve ülkeleri hazırlıksız yakalaması sosyal sorunların artmasına yol açacaktır. Günümüze kadar ortaya çıkan sonuçlarına bakıldığında hem dar anlamda hem de geniş anlamda sosyal sorunları artırdığı görülmektedir. Özellikle yoksulluk artmakta, ücretler düzeyi düşmekte ve gelir dağılımı bozulmaktadır. Önümüzdeki aylarda işsizliğin hızla artması bu eğilimleri güçlendirecektir. Türkiye, sağlık alanındaki alt yapısı, krizleri çözme becerisi gibi nedenlerle özellikle sağlık alanında beklenenden daha başarılı sonuçlar elde etmiştir. Ancak sosyal güvenlik alanında var olan açıklar nedeniyle önümüzdeki yıllarda sorun yaşanacaktır. Kısa çalışma ödeneğine Nisan ayının üçüncü haftasına kadar yapılan başvuruların üç milyondan fazla işçiyi kapsaması sorunun büyüklüğünü ortaya çıkarmaktadır. İşsizlik sigortası ve kısa çalışma ödeneklerinden yaralanma şartları değiştirilmiş olmasına ragmen sorunların çözümüne etkisi beklendiği düzeyde olmayacaktır. Bu nedenle bu haklardan yararlanmayı genişletecek düzenlemelere ihtiyaç artmaktadır. Temel gelir, önümüzdeki aylarda ve yıllarda uygulanmasına ihtiyaç duyulacak önemli bir sosyal politika aracı olacaktır. Sosyal diyaloğu esas alan, proaktif düzenlemelere odaklanan, kısa ve uzun vadeli hedefler arasında uyumu sağlayan ve sürdürülebilir sosyal politikalarla sorunları azaltmak ve toplumsal bağımızı güçlendirmek mümkündür.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.