CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.12   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.12    Full Text (PDF)

Covıd-19’un Uluslararası Sistem ve Türkiye Siyasetine Yansımaları

Süleyman Güder

Tarihin hiçbir döneminde hiçbir salgın COVID-19 salgını kadar küresel bir etkiye sahip olmamıştır. Salgın, bireysel açıdan ciddi sorgulamalara yol açtığı gibi devlet yönetimi ve dünya siyaseti açısından da birçok uygulamanın ve politikanın gözden geçirilmesine neden olmuştur. Söz konusu salgının nasıl sonuçlanacağı, dünya ve Türkiye siyaseti açısından ne gibi sonuçları olacağı ve devletlerin bundan sonra atacakları adımlara nasıl bir etkisi olacağı, ne tür bir dönüşümlere yol olacağı vb. sorular makalenin tartıştığı en temel konuları oluşturmaktadır. Yazıda devletlerin, ulusal ve uluslararası örgütlerin ve bireylerin isteseler de istemeseler de öncelikler hiyerarşisinde bir değişiklik yapması gerektiği, hatta yapmaya başladığı ve bundan sonra yeni normal arayışı içerisinde olacakları iddia edilecektir. Çalışmanın salgın ve sonrasına dair değerlendirmelerdeki temel kabulü bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ve birçok alanda olduğu gibi küresel siyaset ve Türkiye için yeni normallerin oluşacağı iddiasına dayanmaktadır. Ayrıca makalede, salgınla birlikte zorunlu olarak öyle olmak zorunda değilse de siyasette kamu otoritesinin etkisinin ve otoriter eğilimlerin artacağı bir dönemin kapısının aralanacağı öngörüsünde bulunulacaktır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.