CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.14   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.14    Full Text (PDF)

Küreselleşen Dünyada Salgın ve Salgın Sonrası Dünyada Küreselleşme

Yunus Kaya

Koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında yürütülen tartışmalarda sıklıkla gündeme gelen bir husus, salgının küreselleşme olarak adlandırdığımız sürece etkisidir. Salgının küreselleşmeye etkisinin değerlendirilebilmesi için bu bölümde öncelikle küreselleşmenin kavram ve tarihsel bir süreç olarak serüveni ele alınmıştır. Sonrasında ise salgın sürecinde küreselleşmenin rolü irdelenmiş ve salgının küreselleşmeye muhtemel etkileri tartışılmıştır. Artan karşılıklı bağımlılık ve bağlantılılık olarak tanımlanabilecek olan küreselleşme süreci beraberinde küresel bir risk rejimini de ortaya çıkarmıştır. COVID-19 salgını dünyada sınırlar arası mal, sermaye ve insan akışlarının en yoğun olduğu bölgelere çok daha hızlı ve çok daha büyük bir şekilde etki etmiştir. Bu bağlamda, dışarıya bağımlılık ve dışarı ile bağlantılılık arttıkça salgının ülkeler üzerindeki etkisi de artmıştır. Bu durumun kısa vadede içe kapanma gibi refleksleri ortaya çıkacağı ama orta ve uzun vadede çözüm arayışlarının yine küresel ölçekte olacağı vurgulanmıştır.References

 • Abromovitz, S. (2017). Epidemics (especially Ebola). Annual Review of Anthropology, 46: 421-445. google scholar
 • Appadurai, A. (1996). Modernity at large: cultural dimensions of globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press. google scholar
 • Bairoch, P. (1996). Globalisation myths and realities: One century of external trade and foreign investment. Boyer, R., Drache, D. (Ed.), States against markets, içinde (s. 173-192). New York: Routledge. google scholar
 • Baldwin, R. E., Martin, P. (1999). Two waves of globalization: Superficial similarities, fundamental differences. Siebert, H. (Ed.), Globalization and Labor, içinde (s. 3-58). Kiel: Institutut fur Welwirtschaft an der Univesitat Kiel. google scholar
 • Bauman, Z. (1998). Globalization: the human consequences. Cambridge: Polity Press. google scholar
 • Beck, U. (1992). Risk society: towards a new modernity. London: Sage. google scholar
 • Beck, U. (2007). World at risk. Cambridge: Polity Press. google scholar
 • Brady, D, Denniston, R. (2006). Economic globalization, industrialization and deindustrialization in affluent democracies, 1960-2001.” Social Forces, 85: 297-329. google scholar
 • Cockerham, W. C. (2016). Medical sociology. London: Routledge. google scholar
 • Diamond, J. (1997). Guns, germs, and steel: The fates of human societies. New York: W. W. Norton. google scholar
 • Dicken, P. (2011). Global shift: mapping the changing contours of the world economy, 6th Edition. New York: The Guilford Press. google scholar
 • Dünya Bankası. (2020). World development indicators. Retrieved from https://databank.worldbank.org/source/ world-development-indicators google scholar
 • Gereffi, G. (1994). The international economy and economic development. Smelser, N. J., Swedberg, R. (Ed.), The handbook of economic sociology, içinde (s. 160-182). Princeton: Princeton University Press. google scholar
 • Gereffi, G. (2006). The new offshoring of jobs and global development. Geneva: International Institute for Labour Studies. google scholar
 • Friedman, T. (1999). The lexus and the olive tree: Understanding globalization. New York: Farrar, Straus & Giroux. google scholar
 • Fröbel, F., Heinrichs, J., Kreye, O. (1980). The new international division of labor. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Giddens, A. (1991). The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press. google scholar
 • Guillen, M. F. (2001). Is globalization civilizing, destructive or feeble? A critique of five key debates in the social science literature. Annual Review of Sociology, 27, 235-260. google scholar
 • Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J. (1999). Global transformations. Stanford: Stanford University Press. google scholar
 • Held, D., McGrew, A. (2003). Global transformations reader: An introduction to the globalization debate, 2nd Edition. Cambridge: Polity Press. google scholar
 • Hirst, P., Thompson, G. (1996). Globalization in question. Cambridge: Polity Press. google scholar
 • Hutton, W., Giddens, A. (2000). Global capitalism. New York: The New Press. google scholar
 • Jansen, B. (2020, 22 Nisan). Trump’s vow to suspend immigration over coronavirus has certain industries on edge. USA Today, Retrieved from https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/04/22/coronavirustrumps-vow-suspend-immigration-sounds-alarms/2997628001/ google scholar
 • Kaya, Y. (2008). Proletarianization with polarization: Industrialization, globalization and social class in Turkey, 1980-2005. Research in Social Stratification and Mobility, 26(2): 161-181. google scholar
 • Kaya, Y. (2010). Globalization and industrialization in 64 developing countries, 1980-2003. Social Forces, 88(3): 1153-1182. google scholar
 • Keohane, R. O., Nye, J. S. (2000). Globalization: what’s new? What’s not? (And so what?), Foreign Policy, 118, 104-119. google scholar
 • Lechner, F. J., Boli, J. (2015). The globalization reader, 5th edition. West Sussex: John Wiley & Sons. google scholar
 • Levinson, M. (2006). The box: How the shipping container made the world smaller and the world economy bigger? Princeton: Princeton University Press. google scholar
 • Lindenbaum, S. (2001). Kuru, prisons, and human affairs: Thinking about epidemics. Annual Review of Anthropology, 30: 363-385. google scholar
 • McLuhan, M. (1962). The Gutenberg galaxy: the making of typographic man. Toronto: The University of Toronto Press. google scholar
 • McNeill, W. H. (1976). Plagues and Peoples. New York: Anchor. google scholar
 • NYC Health. (2020). COVID-19: Data. Retrieved from https://www1.nyc.gov/site/doh/COVID/COVID-19- data.page google scholar
 • Obstfeld, M., Taylor, A. M. (2003). Globalization and capital markets. Bordo, M.D., Taylor, A. M., Williamson, J. G. (Ed.), Globalization in historical perspective, içinde (s. 121-188). Chicago: The University of Chicago Press. google scholar
 • O’Rourke, K. H, Williamson, J. G. (1999). Globalization and history: The evolution of a nineteenth-century Atlantic economy. Cambridge: MIT Press. google scholar
 • Ritzer, G., Dean, P. (2015). Globalization: a basic text. West Sussex: John Wiley & Sons. google scholar
 • Robertson, R. (1992). Globalization: social theory and global culture. London: Sage. google scholar
 • Steger, M. B. (2003). Globalization: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. google scholar
 • Wallerstein, I. (1974). The modern world-system, vol. 1: Capitalist agriculture and the origin of the European world-economy in the sixteenth century. New York: Academic Press. google scholar
 • Wallerstein, I. (1980). 1980. The modern world-system, vol. II: Mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750. New York: Academic Press. google scholar
 • Wallerstein, I. (1989). The modern world-system, vol. III: The second era of great expansion of the capitalist world-economy, 1730-1840s. New York: Academic Press. google scholar
 • Wallerstein, I. (2000). Globalization or the age of transition? A long-term view of the trajectory of the Worldsystem, International Sociology, 15 (2): 249-265. google scholar
 • Worldometer. (2020). COVID-19 coronavirus pandemic. Retrieved from https://www.worldometers.info/ coronavirus google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.