CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2020.005.05   IUP :10.26650/B/SS46.2020.005.05    Full Text (PDF)

Pandeminin Küresel Tedarik Zincirlerinin İşleyişine Etkisi ve Muhtemel Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Ferda Karagöz Özenç

Bu çalışma, Covid-19 pandemisinin dünya ekonomisine etkilerini, küresel üretim ve tedarik zincirleri açısından değerlendirme çabasındadır. Pandeminin kısa bir zaman dilimi içerisinde hızlıca yayılarak farklı coğrafyaları etkisi altına alması, küresel üretim zincirlerinde arz ve talep yönlü şokları beraberinde getirmiş, riskin öngörülebilirliğini azaltmış ve tedarik zinciri aksaklıklarının önüne geçilmesini zorlaştırmıştır. Ayrıca bu aksaklıklar, yalnızca küresel üretim ağları ile birbirine bağlanan firmalara değil, aynı zamanda bu firmaların bağlı olduğu sektörlere ve bu sektörlerin yer aldığı ülkelere de yayılmıştır. Bu çalışmada, küresel tedarik zincirinin üretim, taşımacılık, gümrükleme, tedarik yönetimi gibi süreçlerinde ortaya çıkan aksaklıklar ve bu aksaklıkların firmaların, sektörlerin ve ülkelerin özelliklerine göre farklılaşan biçimleri ortaya konulmakta ve tüm bunların üstesinden gelebilmek için alınması muhtemel tedbirlerin tedarik zincirinin işleyişini ne şekilde değiştireceği tartışılmaktadır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.