Cumhuriyet Dönemi Kimya Yayınları Bibliyografyası C.2 (1977-1997)

DOI :10.26650/AB/SS53.2023.176   
AuthorAyşe Üstün

Ülkemizde çeşitli alanlardaki bibliyografik denetim eksikliği, bilgi erişim olgusunu olumsuz yönde etkilemekte, zaman zaman araştırmacıları zor duruma düşürmektedir. Bilginin hızla değiştiği ve eskidiği bir çağda bilgi ihtiyaçlarının da hızla karşılanması ya da yeni bilgiye aynı hızla erişilmesi önem kazanmaktadır. Çalışma bu hedefe ışık tutarsa amaç gerçekleşmiş olacaktır.
Daha önce tarafımdan hazırlanan bibliyografyanın birinci cildi, 1923-1976 dönemini kapsamaktadır. Elinizdeki bu kitap ise, söz konusu dönemin devamı olan 1977-1997 yıllarında yayımlanmış olan kimya ve kimya mühendisliği alanı yayınlarını içermektedir.
Değerlendirmede 1362 olduğu belirtilen kitap sayısı toplamına son anda 13 bibliyografik kimlik daha eklenmiş ve sayı 1375’e ulaşmıştır. Ancak bu kitaplardan hiçbiri Üniversite ve araştırma kurumu yayını değildir. Buna bağlı olarak değerlendirmeyi etkilememiştir.
Elimizde olmayan nedenlerle herhangi bir yazarın eseri, ilk baskısı yapılan bu kitaba girememişse, şimdiden yazarından özür dilerim.
Araştırma ve çalışmaların yayımlanması oldukça önemli maliyetlere mal olduğundan, özellikle ülkemizde bir kitabın basılması hiç de kolay olmamaktadır. Ancak her şeye rağmen, bütün olanakları zorlayarak bizleri araştırmaya, çalışmaya ve kapasitemizi kullanmaya yönlendiren, çalışmaların da kısa süre içinde yayımlanmasını sağlayan İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’na, Rektör Yardımcısı Yayın Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Nur Serter'e ve Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Emin Darendereliler’e gönülden teşekkür ederim.
Desteklerinden dolayı İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Cuma Bayat’a, bizleri çalışmaya teşvik ve yardımlarından dolayı İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nezihi Aykut’a, başta M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Berkem ve M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Adnan Aydın olmak üzere, bibliyografik denetimi sağlama sırasında çeşitli yardımlarını gördüğüm, kimya ve kimya mühendisliği alanında eğitim yapan birimlerin bölüm başkanlarına ve yardımcılarına, çeşitli biçimlerde desteklerini esirgemeyen H.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e teşekkür borçluyum. Bu çalışma projesini destekleyen İ.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu Birimine, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın İşleri Birimine, üstün bir görev anlayışı içinde ve büyük özverilerle hizmet veren İ.Ü. Rektörlüğü Basımevi Müdürlüğü’nün başta sayın yöneticisi olmak üzere tüm personeline candan teşekkür ederim.

SubjectsSocial Sciences / Information Science & Library Science

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1316-9
PublisherIstanbul University Press
Publish Date04.05.2023
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.