Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu

Bildiri Kitabı
DOI :10.26650/AB/LS26.2023.178   

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ormancılığımızın tarihsel gelişim seyri içerisinde, dönem dönem bazı köklü değişikliklere yol açan girişimler ve oluşumlar gözlenmektedir. Yasal düzenleme, örgütleme ve uygulama alanlarında görülen bu girişimler ve oluşumların Cumhuriyet dönemi ormancılığımız üzerinde büyük etkileri olmuştur. Denilebilir ki, söz konusu girişimler ve oluşumlar ormancılığımızın gelişiminde önemli dönüm noktalan oluşturmuştur.
Bu bildiri, Cumhuriyet ormancılığında çeşitli tarihlerde köklü değişikliklere neden olan ve birer dönüm noktası oluşturan girişimlerin ve oluşumların kapsam ve niteliğini belirtmeyi ve bunların ormancılığımıza ne türlü etkileri olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

SubjectsForestry

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1314-5
PublisherIstanbul University Press
Publish Date30.10.1998
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.