CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.26   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.26    Full Text (PDF)

Contribution of Risk Assessment Studies and Emergency Plans in Information Centers to Business Continuity with Technological Systems

Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu

Emergencies and disasters develop rapidly and suddenly, causing injury, death and financial losses. Risk assessments based on risk analyzes to be made before emergencies are of vital importance. Action should be taken on these risk assessments as soon as possible. Accident events due to emergency situations can be natural and human-induced. The effects of damage may increase when the buildings are not built in accordance with the regulations, the buildings are aging economically, the errors caused by the personnel and the user, the irregularities in the interior comfort conditions, and the failure to take precautions for emergencies. Emergencies and accidents can occur in every workplace and building, as well as in information centers structures. Considering the density of people and collections in information centers, it is necessary to look for ways to prevent possible risk factors that may occur by examining existing hazards. Information centers are expected to continue their services immediately after extraordinary situations such as accidents, emergencies and disasters. These distinguished places, which are required to provide uninterrupted service in terms of business continuity, must be equipped with technological approaches in terms of both the people inside and the collections. These technical equipment are shaped by modern technology, and early warning and intervention are carried out quickly and effectively with sensors and smart systems that are developing day by day. For this reason, it is necessary to know who will implement the technologies for the elimination of the hazards identified in the risk assessments and in what time period, and which budget will be allocated for this. In the study, it is aimed to emphasize the important role of advanced technologies in preventing risks, providing rapid intervention and ensuring uninterrupted business continuity of these methods. Within the scope of the study, the dangers in information centers and the importance of determining the risks associated with them, the relationship of modern technologies with emergencies and risks are discussed. It has been concluded that precautionary measures have been taken in the information centers equipped with technological systems and trained employees, they have become institutions that respond more effectively to emergencies.


DOI :10.26650/B/SS53.2024.015.26   IUP :10.26650/B/SS53.2024.015.26    Full Text (PDF)

Bilgi Merkezlerindeki Risk Değerlendirme Çalışmalarının ve Acil Durum Planlarının Teknolojik Sistemlerle İş Sürekliliğine Katkısı

Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu

Acil durumlar ve afetler hızla ve aniden gelişip insanların yaralanmasına, ölümüne ve maddi kayıpların meydana gelmesine neden olur. Acil durumların öncesinde yapılacak risk analizlerine bağlı risk değerlendirmeleri hayati önem taşımaktadır. Bu risk değerlendirmelerine mümkün olan en kısa zamanda aksiyon alınmalıdır. Acil durumlara bağlı kaza olayları doğal ve insan kaynaklı olabilmektedir. Binaların yönetmeliklere uygun standartlarda inşa edilmemesi, binaların ekonomik olarak yaşlanması, personelden ve kullanıcıdan kaynaklı hatalar, iç konfor koşullarındaki düzensizlikler, acil durumlara yönelik tedbirlerin alınmaması gibi nedenlerle birleştiği zaman meydana gelebilecek hasarın etkileri de artabilmektedir. Acil durumlar ve kazalar her iş yerinde ve yapıda meydana gelebileceği gibi bilgi merkezleri binalarında da meydana gelmektedir. Bilgi merkezlerindeki insan ve derme yoğunluğu göz önüne alındığında, mevcut tehlikelerin incelenerek meydana gelebilecek olası risk faktörlerini önlemenin yollarının aranması gerekmektedir. Bilgi merkezlerindeki kaza, acil durum ve afet gibi olağanüstü durumların hemen akabinde hizmetlerin sürdürülmesi beklenir. İş sürekliliği açısından kesintisiz hizmet vermesi istenen bu güzide mekanların hem içinde bulunanlar hem de dermeleri açısından teknolojik yaklaşımlarla donatılmış olması gerekir. Bu teknik donanımlar modern teknoloji ile şekillenmekte, her geçen gün gelişen sensör ve akıllı sistemler sayesinde erken uyarı ve müdahale, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu nedenle risk değerlendirmelerinde belirlenen tehlikelerin bertarafına yönelik teknolojilerin kim tarafından ve hangi zaman aralığında gerçekleşeceği, bunun için hangi bütçenin tahsis edileceğinin bilinmesi gerekir. Çalışmada gelişmiş teknolojilerin risklerin önlenmesi, hızlı müdahalenin sağlanması ve bu yöntemlerin iş sürekliliğini kesintisiz sağlamasındaki önemli rolünün vurgulanması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, bilgi merkezlerindeki tehlikeler ve bunlara bağlı risklerin tayininin önemi, modern teknolojilerin acil durumlarla ve risklerle ilişkisi tartışılmıştır. Teknolojik sistemler ve eğitilmiş çalışanlar ile donatılmış bilgi merkezlerinde önceden tedbirlerin alındığı, acil durumlara daha etkin müdahale yapan kurumlar haline geldiği sonucuna varılmıştır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.