CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS10.2023.016.12   IUP :10.26650/B/SS10.2023.016.12    Full Text (PDF)

İnovatif Bir Alternatif Finans Modeli: Tasarruf Finansın Kantitatif Algoritması

Mücahid KarabalıkMurat Ustaoğlu

Tasarrufa dayalı finansman yöntemi ile özellikle gayrimenkul/taşıt finansmanında uzmanlaşan Tasarruf Finans sektörü, yüksek risk/maliyetler ve faiz hassasiyeti gibi sebeplerden dolayı konvansiyonel finansın erişemediği kesimlere yönelik finansal ürünler geliştiren, alternatif finans çatısı altında değerlendirilen inovatif bir sektördür. İlk kez 1991 yılında taşıt finansmanı için hayata geçirilen model faizsizlik ilkesi üzerine inşa edilir. 2021 yılında yapılan yasal düzenleme ile BDDK denetimine alınan sektörde çeşitlenen finansman ihtiyaçlarına cevap verebilmek için değişik -inovatif- finansman yöntemleri geliştirilir. Sistemin işleyişi kurumsal/bireysel faydayı gözeten ödeme planları ve tahsisat tarihlerini tespit eden kantitatif algoritmalar yardımıyla açıklanır. Serbest Planlı, Kira Yardımlı, Sıra Tespitli, Enflasyon Korumalı ve Konut Fiyat Endeksli olarak isimlendirilen finansman modellerinin tamamında öne çıkan husus yapılan ödemeler ile tahsisat tarihinin belirlenmesi arasındaki ilişkiye odaklanır. Serbest Planlı Model yapılan ödemelerin havuza sağladığı fayda ve elde edilen faydanın eşitlenmesi ile tahsisat tarihinin belirlendiği, Sıra Tespitli Model çekilişle her ay bir tasarruf sahibinin tahsisata hak kazandığı ve belirli bir vadede çekilişte sırası gelmeyen tüm tasarruf sahiplerine toplu tahsisat yapıldığı, Kira Yardımlı model tahsisatı önce alanların aylık ödeme miktarlarında artışa gidilmesi ile havuzun diğer üyelerine kira yardımı ile destek olunduğu, Enflasyon Korumalı Model enflasyonist ortamın olumsuz etkilerinden ötürü ülke ekonomisinin iktisadi koşullarını etkisi altına alan fiyat artışlarına göre belirlenen oranda oniki aylık periyotlarda tahsisat/periyodik ödemelerin artırılarak daha fazla tahsisata hak kazanıldığı, Konut Fiyat Endeksli Model paranın zaman değerinin Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) dikkate alınarak ödeme planına dahil edildiği uygulamalardır.References

 • Alamad, S. (2017). Financial Innovation Theory from an Islamic Perspective. In S. Alamad (Ed.), Financial Innovation and Engineering in Islamic Finance (pp. 107-126). Cham: Springer International Publishing. google scholar
 • Allen, F. (2012). Trends in Financial Innovation and their Welfare Impact: an Overview. European Financial Management, 18(4), 493-514. doi:https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2012.00658.x google scholar
 • Anderson, S., & Baland, J.-M. (2002). The Economics of Roscas and Intrahousehold Resource Allocation*. The Quarterly Journal of Economics, 117(3), 963-995. doi:10.1162/003355302760193931 google scholar
 • Ardener, S. (1964). The Comparative Study of Rotating Credit Associations. The Journal of the Royal Anthro-pological Institute of Great Britain and Ireland, 94(2), 201-229. google scholar
 • Arnaboldi, F., & Rossignoli, B. (2015). Financial Innovation in Banking. In E. Beccalli & F. Poli (Eds.), Bank Risk, Governance and Regulation (pp. 127-162). London: Palgrave Macmillan UK. google scholar
 • Baeck, P., Collins, L., & Zhang, B. (2014). Understanding Alternative Finance: The UK Alternative Finance Industry Report 2014. Retrieved from Cambridge: google scholar
 • Baltas, K., Fiordelisi, F., & Mare, D. S. (2022). Alternative Finance after Natural Disasters. British Journal of Management, 33(1), 117-137. doi:https://doi.org/10.1111/1467-8551.12516 google scholar
 • Bayindir, S., & Ustaoglu, M. (2018). The issue of interest (riba) in the Abrahamic religions. International Journal of Ethics and Systems, 34(3), 282-303. doi:10.1108/IJOES-09-2017-0148 google scholar
 • BDDK. (2021). Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esaslari Hakkinda Yönetmelik. Retrie-ved 07.04.2021, from T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü google scholar
 • Bilan, Y., Rubanov, P., Vasylieva, T., & Lyeonov, S. (2019). The Influence of Industry 4.0 on Financial Services: Determinants of Alternative Finance Development. Polish Journal of Management Studies, 19(1), 70-93. google scholar
 • Çekin, Ö. (2018). Tasarrufa Dayalı Finansman Sistemi ve İslami Finans İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. (Master Master). İstnabul Üniversitesi, google scholar
 • Çil, B., & Bozik, M. S. (2022). Tasarruf Finans: Tarihi Kökenler, Teori ve Uygulama. In M. Ustaoğlu & F. Y. Tatoğlu (Eds.), Tasarruf Finans (pp. 79-108). İstanbul: Grius Yayınları. google scholar
 • Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2020). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and Opportunities to Expand Access to and Use of Financial Services*. The World Bank Economic Review, 34(Supplement_1), S2-S8. doi:10.1093/wber/lhz013 google scholar
 • Dinç, Y. (2019). Tasarrufa Dayalı Finans. İstanbul: Beta. google scholar
 • Frame, W., & White, L. J. (2004). Empirical studies of financial innovation: lots of talk, little action? Journal of Economic Literature, 42(1), 116-144. google scholar
 • Hevener, C. C. (2006). Alternative financial vehicles: rotating savings and credit associations (ROSCAs). Ret-rieved from Philadelphia: google scholar
 • Koç, İ. (2020). Yapı Tasarruf Sistemi ve Risk Modelleri. (Doctorate Doctorate). İstanbul Ticaret Üniversitesi, google scholar
 • Rischke, C. G. (1998). German Bausparkassen: instrument for creating homeownership in the Transformation countries. Housing Finance International, 13(2), 8. google scholar
 • Ross, S. A. (2002). Neoclassical Finance, Alternative Finance and the Closed End Fund Puzzle. European Fi-nancial Management, 8(2), 129-137. google scholar
 • Scholten, U. (2000). Rotating Savings and Credit Associations in Developed Countries: The German-Aust-rian Bausparkassen. Journal of Comparative Economics, 28(2), 340-363. doi:https://doi.org/10.1006/ jcec.2000.1657 google scholar
 • Tufano, P. (2003). Chapter 6 - Financial Innovation. In G. M. Constantinides, M. Harris, & R. M. Stulz (Eds.), Handbook of the Economics of Finance (Vol. 1, pp. 307-335): Elsevier. google scholar
 • Ustaoğlu, M., & Tatoğlu, F. Y. (2022). Tasarruf Finans. İstanbul: Grius Yayınları. google scholar
 • Ziegler, T., Shneor, R., Garvey, K., Wenzlaff, K., Yerolemou, N., Rui, H., & Zhang, B. (2018). Expanding Hori-zons: The 3rd European Alternative Finance Industry Report. Retrieved from Cambridge: google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.