CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS10.2023.016.27   IUP :10.26650/B/SS10.2023.016.27    Full Text (PDF)

Ters Küreselleşme ve Gelir Dağılımı İlişkisi Ampirik Bir Yaklaşım: Türkiye Örneği

Muhammet Sait Bozik

Küreselleşme kavramı uzun yıllar gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir transfere alan açar. Bu transfer süreci belirli bir zaman sonra gelişmekte olan ülkeler için daha avantajlı bir sonuç doğururken gelişmiş ülkeler açısından dezavantajlı sonuçlar verir. Pandemi süreci birlikte dünyada yaşanan ekonomik problemler ve küresel resesyon beklentileri ülkeleri çeşitli önlemler almaya iter. Gelişmiş ülkelerin aldığı önlemlere bakıldığında küreselleşme karşıtı önlemlerin ön plana çıktığı görülür. Artan korumacı politikalar, pandemi ve Ukrayna – Rusya savaşı ile önemli bir problem halini alan tedarik zinciri problemleri, enerji krizleri, küresel kurumların zayıflayan etki güçleri, yapay zeka ile gelişen ve değişen teknoloji rekabeti, yabancı kaynaklı dış yatırımlarda görülen gerileme, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin üzerinde uyguladığı yaptırımlar ve Brexit gibi süreçler bunlardan bazılarıdır. Çalışma bu motivasyonla gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de ters küreselleşmenin gelir dağılımı üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığı araştırma sorusu üzerine kurulur. Çalışmada Türkiye özelinde 1980-2020 yılları arası küreselleşme verilerinden türetilen ters küreselleşme ve gelir dağılımı adaleti verileri kullanılarak zaman serisi analizi yapılmıştır. Augmented Dikey Fuller birim kök testi, Johansen eş bütünleşme testi ve Granger nedensellik testleri uygulanmıştır. Bulgularda seriler birincil farkta durağanlaşmış ve eş bütünleşik çıkmışlardır. Analizde ters küreselleşmeden gelir dağılımına doğru olmak üzere tek yönlü bir nedenselliğe ulaşılmıştır.References

 • Anand, B. (2015). Reverse globalization by internationalization of SME’s: opportunities and challenges ahead. Procedia Social and Behavioral Sciences, 195, 1003 - 1011. google scholar
 • Blanchet, T., Chancel, L., Flores, I., Morgan, M., Alvaredo, F., Atkinson, A. B., . . . Zucman, G. (2021). Distributional National Accounts Guidelines - Methods and Concepts Used in the World Inequality Database. Retrieved from google scholar
 • Borensztein, E., Gregorio, J. D., & Lee, J.-W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? Journal of International Economics, 45, 115-135. google scholar
 • Cerny, P. (1997). Paradoxes of the Competition State: The Dynamics of Political Globalization. Government and Opposition, 32(2). google scholar
 • Ch. Akram, M., Faheem, M. A., & Dost, M. K. B. (2011). Globalization and its impacts on the world economic development. International Journal of Business and Social Science, 2(23), 291-297. google scholar
 • Choi, W. J., & Pyun, J. H. (2019). Catching up by deglobalization: Capital account policy and economic growth. SSRN Working Paper No. 3516385. doi:https://doi.org/10.2139/SSRN.3516385 google scholar
 • Cochrane, J. H. (1997). Time series for macroeconomics and finance. Chicago: Spring Press. google scholar
 • Coşkun, R. (2016). Retreating From Globalisation: A Discussion Over Globalisation, Semiglobalisation and Deglobalisation. The Journal of Kesit Academy, 2(6), 1-22. google scholar
 • Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth? Evidence from a new Index of Globalization. Applied Economics 38(10), 1091-1110. google scholar
 • Economist, T. (2019). The global list; Globalisation has faltered. The Economist, 24-1-2019. google scholar
 • Frieden, J. (2018). The politics of the globalization backlash: sources and implications. Paper presented at the Making Globalization Inclusive, USA. google scholar
 • Fuller, W. A., & Dickey, D. D. (1981). Likelihood ratio statistics for Autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072. google scholar
 • Grajewski, M. (2022). ‘Deglobalisation’. Retrieved from google scholar
 • Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and Cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438. google scholar
 • Gygli, S., Florian, H., Niklas, P., & Jan-Egbert, S. (2019). The KOF Globalisation Index - Revisited. Review of International Organizations, 14(3), 543-574. google scholar
 • Harrison, A. (2006). Globalization and poverty. Cambridge: National Bureau of Economic Research. google scholar
 • Hill, C. W. (2009). International Business. New York: McGraw-Hill. google scholar
 • Huntington, S. P. (2017). Medeniyetler Çatışması. İstanbul: Vadi Yayınları. google scholar
 • İncekara, A., & Savrul, M. (2011). Küreselleşme, büyüme ve ekonomik entegrasyonlar: Türkiye açısından bir değerlendirme. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(2), 3-22. google scholar
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegrating vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-228. google scholar
 • Lawrence, R. (1996). Regionalism, Multilaterism and Deeper Integration. Washington: Brookings. google scholar
 • McCleary, R., Hay, R. A., Meidinger, E. E., & McDowall, D. (1980). Applied Time Series Analysis for the Social Sciences. Beverly Hills, CA: Sage. google scholar
 • McGrew, A. (1990). A global society In S. Hall, D. Held, & A. McGrew (Eds.), Modernity and Its Futures. Cambridge: Polity Press. google scholar
 • Reich, S. (1998). What is globalization? Four possible answers. The Helen Kellogg Institute for International Studies, 261. google scholar
 • Rosenau, J. (1996). The Dynamics of globalization: towards an operational formulation. Paper presented at the International Studies Association Convention, San Diego. google scholar
 • Scholte, J. A. (1995). Globalization and modernity. Paper presented at the International Studies Association Convention, San Diego. google scholar
 • Sevinç, D., Polat, A., Sevil, T., & Sevil, G. (2023). How Does Deglobalizaiton Affect Economic Growth? Journal of Research in Economics, Politics & Finance 8(1), 1-19. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.