CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS10.2023.016.21   IUP :10.26650/B/SS10.2023.016.21    Full Text (PDF)

Türkiye’de Gelir Dağılımı: Gelir Dağılımında Adaletsizlik ve Gelir Eşitsizliklerinin Yapısal Nedenleri, Eğilimler ve Politikalar

Halil TunalıOnur Şimşek

Kalkınma ve büyümeye dair olgular gelişmişlik düzeyi gözetmeksizin ekonomilerin en önemli gündem maddesini oluşturmaktadır. Gelir dağılımında adaleti sağlamak ise bu süreçte birçok ülkenin en temel problemlerinden biridir. Literatürde eşitsizliğin derecesi ile gelişmişlik düzeyi arasında uzun vadeli veya eşitsizlik ile büyüme arasında kısa vadeli ilişkinin olduğuna dair çok sayıda tartışma bulunmaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma ve sürdürebilir büyümeyi tesis etmeyi hedefleyen Türkiye’nin gelir dağılımına yönelik gösterge ve verileri kullanılarak ortaya çıkan eğilimleri ve uygulanan politikaları incelemek ilgili hedeflere ulaşmak adına önemlidir. Bu bölümde gelir, gelir dağılımı, gelir eşitsizliği ve gelir dağılımı adaletsizliğini ölçme yöntemlerinden yola çıkarak; beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde Türkiye’de gelir dağılımına yönelik adaletsizliğin yapısal nedenleri, eğilimleri, göstergeleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında ekonomik ve politik açıdan benzer ülkelerin göstergeleri mukayese edilmiş ve Türkiye’de bölgesel gelir eşitsizliği ve nedenleri tartışılmıştır. Yeniden dağıtımın etkinliğinin ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasına yönelik politikalar yine çalışma kapsamında ayrıntılı olarak incelenmiştir.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.