Cumhuriyetin Ellinci Yılında İstanbul'un İdarî Sorunları Semineri (Raporlar-Tartışmalar)

DOI :10.26650/APB/SS26.2022.128   

Bu kitap ¡İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültem İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü tarafından 14-17 Mayıs 1973 tarihleri arasında İstanbul Hukuk Fakültesinde tertiplenen “Cumhuriyetin Ellinci "Yılında İstanbul'un İdari Sorunları " Konulu Seminere sunulan raporları ve bu raporlar üzerine yapılan tartışmaları ihtiva etmektedir.
Yurdumuzun çağdaş hukuk ve idare ilkelerine uygun olarak yönetilmesine katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar, amaçlarının en başında sayan Enstitümüz, bu kere, Cumhuriyetimizin Ellinci yıldönümünü münasebetiyle, İstanbul’un idari sorunları üzerine eğilmeği faydalı görmüş ve bu maksatla İstanbul'un yönetiminde birinci derecede, sorumlu idarecilerle bu konuda bilgi, ihtisas ve tecrübe sahibi kimseleri bir araya getiren bu semineri tertip etmiştir.
Bu seminere sunulan tebliğler ve bunlar üzerine yapılan tartışmalar, İstanbul'un çeşitli hizmet kuruluşlarının fiilen başında bulunan yöneticilerin tatbikatta karşılaştıkları meselelerin açıkça belirtilmesine imkân sağlamıştır.
Enstitümüz bu raporları ve tartışmaları yayınlamakla bu sorunlar üzerinde çalışacak bilim, idare ve siyaset adamlarımıza yararlı olmayı ümit etmektedir.

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1235-3
PublisherIstanbul University Press
Publish Date17.05.1973
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.