Davranışın Sosyal Psikolojisi

DOI :10.26650/AB/SS49.2022.081   
AuthorErdal TekarslanTanıl KılınçHüner ŞencanA. Can Baysal

Sabahları kravatımızı bağlarken çevremizdeki kişiler nasıl bağlıyorlarsa o şekilde bağlar ve günün modasına uygun giyiniriz. Estetik duygularımız, yani belirli eşyaları ve olayları güzel bulmamız bile sosyaldir. İşte en geniş anlamı ile “sosyalpsikoloji kişiler arasındaki etkileşimlerin bilimidir”1 diye tanımlanır. Bu tanım ile sosyalpsikoloji bir taraftan sosyoloji diğer taraftan da psikolojinin birçok dalına karşı sınırlanmış olmaktadır. Psikolojinin birçok alt dalı bireyin davranışı ile yaşantısını kendi araştırma alanı içinde tutmasına karşılık sosyalpsikoloji kişiler arası etkileşimlerle uğraşır, yani sosyal çevreden soyutlanmış bireylerle uğraşmaz Daha ziyade kişi yaşantısının (fikirler, duygular, amaçlar) ve davranışının diğer bireyler tarafından nasıl etkilendiğini açıklamaya çalışır. Böylece bireylere yönelmeyen, yani kuramlara ve sosyal tabakalar gibi daha büyük birimlere yönelmiş olan sosyolojiden de ayrılır.
Böylece sosyalpsikolojinin psikoloji ile sosyoloji arasında kaldığını görmekteyiz. Çünkü bu bilim dalının psikolojinin bir alt dalı olduğunu savunanların yanında sosyolojinin alt dalı olduğu nu söyleyenler de vardır. Bu durum yapılan tarifler incelendiğinde görülecektir:
Sosyalpsikolojinin ortaya çıkış nedenini M. Poloma şöyle açıklamaktadır2: Bir akademik disiplin olarak gelişen Amerikan sosyolojisi, toplumsal davranışçı bir rota izleyerek nesnel ve öznel gerçekleri birleştirme çabasındaydı. Psikoloji tarafından karşılanamayacak bir gereksinme olarak sosyoloji ve psikoloji arasında köprü oluşturma düşüncesidir.

SubjectsSociology

INFORMATION


ISBN975-404-547-x
E-ISBN978-605-07-0933-9
PublisherIstanbul University Press
Publish Date11.10.2000
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.