Düşünceleri Açıklama Hürriyeti ve Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü

DOI :10.26650/AB/SS26.2022.102   
AuthorBurhan Kuzu

İnsan Hakları ve Problemi, çok eski zamanlardan beri insan düşüncesini kurcalayan büyük sorunlardan biridir. Hürriyet nedir? Sorusuna verilen cevapların çeşitliliği gittikçe artıyor. Kuvvetler ayrılığı fikrinin mimarı sayılan Montesquie, bu çözümsüzlüğe, başka bir deyişle çözüm bolluğuna 18. yüzyılda işaret etmiştir. Gerçekten, Kanunların Ruhu adlı eserinde şu ifade mevcuttur. "Hiçbir kelime yoktur ki, hürriyet kelimesi kadar kendisine değişik anlamlar verilmiş ve düşüncelere çeşitli şekillerde yansımış olsun." Acaba bunun sebebi nedir? Bu durum, hürriyetin tek yönlü değil, çok yönlü bir kavram olmasından kaynaklanmaktadır. Amerikan Başkanlarından Abraham Lincoln'un "Dünya hiçbir zaman hürriyet kelimesinin iyi bir tarifine kavuşamamıştır" sözünün bugün de gerçekliğinden ve tazeliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olduğunu söyleyebiliriz.
Hür ve demokratik toplumlarda kişilere tanınan haklar ve hürriyetler çeşitli terimlerle adlandırılmaktadır. Bu konuda kişi Hürriyetleri", İnsan Hakları", "Temel Haklar" ve "Kamu Hürriyetleri" terimlerinin kullanıldığını görüyoruz. Çoğu zaman hiçbir ayrımın yapılmadan tamamen eş anlamda kullanılan bu terimler arasındaki bazı anlam farklarına değinmek lazımdır.

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0965-0
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1997
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.