CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.22   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.22    Full Text (PDF)

Raising Awareness and Training of Undergraduate Students in Research in Disability Rights

Nevin Zeynep YelçeDoğa Selin Memıkoğlu

This article presents an insight about projects focusing on disability and disability rights conducted in the scope of Undergraduate Project Course (PROJ 201) at Sabancı University. PROJ 201 is a course aimed at introducing undergraduate students to fundamental research methods through working on a specific project with faculty and specialists from different programs and units. The course has been designed to provide students with actual research experience through hands-on applications. As such, from 2012 onwards undergraduate students from different faculties and programs have participated in projects on accessibility and disability rights. While acquiring knowledge and experience about research methods, project management processes and team work, they have also developed an awareness about disabilities and contributed to raising awareness in various echelons of society. The first part of this study presents general information on PROJ 201. The second part focuses on the “Disability Rights Initiatives around the Globe (Dünya Genelinde Engelli Hakları Girişimleri)” project conducted by their supervisors, during the 2019-2020 academic year; and presents the evaluations of the undergraduate students who have worked on disability rights initiatives around the globe. This study aims to demonstrate the contribution of undergraduate project courses not only in teaching research, reporting and presentation methods, but also in raising awareness on social issues.


DOI :10.26650/B/SS46.2022.013.22   IUP :10.26650/B/SS46.2022.013.22    Full Text (PDF)

Engelli Hakları Konusunda Araştırma Yapan Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Araştırma Alanlarında Eğitilmesi ve Bilinçlendirilmesi

Nevin Zeynep YelçeDoğa Selin Memıkoğlu

Bu çalışmada Sabancı Üniversitesi Lisans Proje Dersi (PROJ 201) kapsamında engellilik ve engelli hakları üzerine yürütülen projeler ve proje gerçekleştirme yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir. PROJ 201 dersi lisans öğrencilerinin farklı fakültelerden ve birimlerden öğretim üyeleri ve uzmanlar ile bir proje üzerinde çalışarak temel araştırma yöntemleriyle tanışmalarını hedeflemektedir. Öğrencilerin uygulamalı çalışmalar yaptıkları ders, öğrencilerin gerçek araştırma deneyimi kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, 2012 yılından bu yana erişilebilirlik ve engelli hakları konulu projelerde farklı fakülte ve programlardan lisans öğrencileri görev almış; bir yandan araştırma yöntemleri, proje süreçleri ve takım çalışması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olurken bir yandan da engellilik alanında bilinçlenmiş ve toplumun çeşitli katmanlarının bilinçlenmesine katkı sağlamışlardır. Çalışmanın ilk kısmında PROJ 201 dersi hakkında genel bilgi sunulmaktadır. İkinci kısımda ise 2019-2020 akademik yılında danışmanlar nezaretinde yürütülen “Dünya Genelinde Engelli Hakları Girişimleri (Disability Rights Initiatives around the Globe)” projesinde yer alan öğrencilerin dünya genelinde faaliyet gösteren engelli hakları inisiyatifleri üzerine yaptıkları çalışmalar değerlendirilmektedir. Bu çalışma, lisans düzeyindeki proje derslerinin öğrencilere temel araştırma, raporlama ve sunum becerileri kazandırmanın yanı sıra farklı toplumsal alanlarda farkındalık ve bilinç kazandırmaya yönelik katkısını ortaya koymayı amaçlamaktadır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.