CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.17   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.17    Full Text (PDF)

The Establishment and Activities of the Association for the Protection and Improvement of Child Intelligence

Gülşah PabuççuBetül BatırEminalp Malkoç

This study is primarily concerned with the analysis of an interview with Mahir Korkmaz, the most senior living member of the association. It aims to analyze chronologically studies of, and activities for, mentally disabled children in Turkey. By focusing on the “Association for the Protection and Development of Child Intelligence,” its archives and periodicals, this study sheds light on contemporary studies of the foundation.


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.17   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.17    Full Text (PDF)

Çocuk Zekâsını Koruma ve Geliştirme Derneğinin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Gülşah PabuççuBetül BatırEminalp Malkoç

Öncelikle arşiv belgeleriyle kısmen süreli yayınlarla ve derneğin aktif bir üyesi Mahir Korkmaz’la yapılan röportajın çözümlenmesinden hareket eden bu çalışma, Çocuk Zekâsını Koruma ve Geliştirme Derneği özelinde Türkiye’deki zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimi hakkındaki oluşum ve etkinlikleri kronolojik bir yaklaşım içinde incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca derneğin günümüze uzanan çalışmalarına bir projeksiyon tutulması da öngörülmektedir.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.