CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.11   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.11    Full Text (PDF)

The History of Physical Medicine and Rehabilitation (Physiatry) in Turkey and The World

Tansu ArasılEnder BerkerAyşe Resa Aydın

This study discusses the historical development of the field of physical medicine and rehabilitation in Turkey and around the world. Spa waters, heat, electric currents, massage, and body movements have long been used to encourage health and to treat disease. With the development of modern medicine, physical medicine in the United States and Europe expanded to include exercise and rehabilitation. Particularly after the Second World War, “physical medicine and rehabilitation” emerged as a distinct medical discipline. In Turkey, military hospitals played a leading role in physical therapy education and practice. Later, physical therapy clinics were opened in the Faculties of Medicine and the Hospitals of the Ministry of Health. With the addition of rehabilitation practices to physical medicine after 1950, modern “physical medicine and rehabilitation” was established as a branch of medicine in Turkey.


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.11   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.11    Full Text (PDF)

Dünyada ve Türkiye’de Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Fiziyatri) Alanının Gelişim Süreci

Tansu ArasılEnder BerkerAyşe Resa Aydın

Bu çalışmada dünyada ve ülkemizde fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanıyla ilgili gelişim süreci ele alınmıştır. Kaplıca suları, ısı, elektrik akımları, masaj ve beden hareketleri gibi uygulamalar ilk çağlardan beri sağlıklı kalmak ve hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılmıştır. Modern tıbbın gelişimi ile birlikte Amerika ve Avrupa’da fiziksel tıp alanı, egzersiz ve rehabilitasyon uygulamalarını da içine alarak genişlemiş; özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra “fiziksel tıp ve rehabilitasyon” branşı ortaya çıkmıştır. Türkiye’de askeri hastaneler fizik tedavi eğitim ve uygulamalarında öncü rol oynamıştır. Daha sonra Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde fizik tedavi klinikleri açılmıştır. 1950’den sonra fiziksel tıbba, rehabilitasyon uygulamalarının da eklenmesiyle birlikte, Türkiye’de de modern “fiziksel tıp ve rehabilitasyon” branşı kurulmuştur.References

 • Altıntaş, Ayten. Tıphane-i Amire Tıp Medresesi miydi? Osmanlı Devletinde Sağlık Hizmetleri, İstanbul: Türk Matbaacılık, 2000. google scholar
 • Arasıl, Tansu. “Türkiye ve Dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Durumu”. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Özel Sayı- 54 (2008): 1-3. google scholar
 • Arasıl, Tansu., Kayhan, Önder. “The Status of Rehabilitation in Turkey”. Disability and Rehabilitation 19/9 (1997): 379-381. google scholar
 • Atanelov, Levan., Stiens, Steven A., Young, Mark A. “History of Physical Medicine and Rehabilitation and Ethical Dimensions”. American Medical Association Journal of Ethics 17 (2015): 568-574. google scholar
 • Berker, Ender. “Kliniğimizde ve Dünyada Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Tarihçesi”. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi -Özel Sayı-59 (2013): 1-49. google scholar
 • Berker, Nadire - Yalçın, Selim. İmparatorluktan Cumhuriyete Tıbbıyenin ve Bir Tıbbıyelinin Öyküsü. İstanbul: İş Bank Kültür Yayınları, 2012. google scholar
 • Bertolini, Carlo., Delarque, Alain. “A Brief History of European Organizations of Physical and Rehabilitation Medicine”. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 87 (2008): 592-595. google scholar
 • Bussel, Bernard. “History of Electrical Stimulation in Rehabilitation Medicine”. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 58 (2015): 198-200. google scholar
 • Çetinyalçın, İsmet., Oğuz, Hasan. “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Anlamı, Amacı, Dünü, Bugünü, Yarını”. Tıbbi Rehabilitasyon. Ed. Hasan Oğuz. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 1995. google scholar
 • Dillingham, Timothy R. “Physiatry, Physical Medicine, And Rehabilitation: Historical Development and Military Roles”. Military Trauma Rehabilitation 13/1 (2002): 1-16. google scholar
 • European Physical and Rehabilitation Medicine Bodies Alliance. “White Book on Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) in Europe. Chapter 4. History of the specialty: where PRM Comes From”. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 54 (2018): 186-97. google scholar
 • Folz, Thomas J., Opit, Joachim L., Peters, D. Jesse., Gelfman, Russell. “The History of Physical Medicine and Rehabilitation as Recorded in the Diary of Dr. Frank Krusen: Part 2. Forging ahead (1943-1947)”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 78/4 (1997): 446-450. google scholar
 • Gelfman, Russell., Peters, D. Jesse., Opit, Joachim L., Folz, Thomas J. “The History of Physical Medicine and Rehabilitation as Recorded in the Diary of Dr. Frank Krusen: Part 3. Consolidating the Position (1948- 1953)”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 78/4 (1997): 556-561. google scholar
 • Kottke, Frederich J., Knapp, Miland E. “The Development of Physiatry Before 1950”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 69/4 (1988): 4-14. google scholar
 • Moss, Gloria A., “Water and Health: A Forgotten Connection?”. Perspectives in Public Health 130/5 (2002): 227-232. google scholar
 • Nasermoaddeli, Ali., Kagamimori., “Balneotherapy in Medicine: A Review”. Environmental Health Preventative Medicine 10 (2005): 171-179. google scholar
 • Oğuz Hasan., ”Uzmanlığın Tarihçesi.” Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ed. Mehmet Beyazova, Gökçe Kutsal. Ankara: Güneş Kitabevi, 2000. google scholar
 • Opit, Joachim L., Folz, Thomas J., Gelfman, Russell., Peters, D. Jesse., “The History of Physical Medicine and Rehabilitation as Recorded in the Diary of Dr. Frank Krusen: Part 1. Gathering Momentum (the years before 1942)”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 78/4 (1997): 442-445. google scholar
 • Peters, Jesse, Gelfman, Russell., Folz, Thomas J., Opitz, Joachim L., “The History of Physical Medicine and Rehabilitation as Recorded in the Diary of Dr. Frank Krusen: Part 4. Triumph Over Adversity (1954-1969)”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 78/4 (1997): 562-565. google scholar
 • Schültke, Elisabeth. “Ludwig Guttmann: Emerging Concept of Rehabilitation after Spinal Cord Injury”. Journal of History of the Neurosciences 10/3 (2001): 300-307. google scholar
 • Tipton, Charles M. “The History of “Exercise is Medicine” in Ancient Civilizations”. Advances in Physiotherapy Education 38/29 (2014): 109-117. google scholar
 • Turrell, Walter J. “The Landmarks of Electrotherapy”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 50 (1969): 157-160. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.