CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.24   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.24    Full Text (PDF)

My First Undergraduate Students With Disabilities

Claire Susanna Özel

The establishment of disability support at Turkish universities began with observation. Newly arrived in Turkey in 1993, I noticed how standards designed for “normal” stereotypes excluded many who fell outside the narrow ranges of acceptability. The success of such individuals depended on their fitting existing systems. Rather than expecting each individual to adapt to unnecessarily limiting conditions, the challenge was to identify ways in which systemic conditions could be made more inclusive. In the 1990’s, few disabled people entered Turkish higher education, attracting little attention. Those who did notice them tended to respond emotionally, unaware of the complexity of factors; neither realistic nor long term, approaches to accommodation were limited to solving one problem for one person. Starting with the needs of one blind student, I began wondering about suitable educational opportunities for visually impaired students in general. When I began teaching English at METU, I soon met fifteen visually impaired students: while their experiences highlighted where change was needed, my teaching perspective detected where change could happen. Together, we began to understand how to decide what to aim for. Without funding, we took small steps, shared ideas, celebrated successes, and learned from failures. Our limited resources obliged us to take paths that would not have been considered had funding been available.


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.24   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.24    Full Text (PDF)

İlk Engelli Üniversiteli Öğrencilerim

Claire Susanna Özel

Farklı gereksinimi olan bireyler toplumda her zaman vardı. Ancak düzen insanlar arasındaki geniş yelpazeyi pek düşünmeden yalnızca standart bireylere hitap etmek üzerine kurulmuştu. Başarılı olmak isteyen bireylerin bu duyarsız sisteme uyum sağlamaları gerekiyordu. Okuma mücadelesi veren az sayıda engelli bireyin yaşadığı bu zorlukları fark edenlerin sayısı oldukça azdı. Toplumun bu bireylere karşı çoğu zaman gösterdiği duygusal ve gerçekçi olmayan yaklaşımları, onlarda nadiren kalıcı değişimlere neden oluyordu. Bu yüzden değişim genelde geniş kitlelere yayılamayıp birey ölçeğinde kalıyordu. Benim hikâyem de Türkiye’deki ikinci yılımda dershanede çalışırken kör bir öğrenciyle gittiğimiz Körler Okulu’nun çocuklarıyla tanışmamla başladı. Büyüdüklerinde ne gibi imkânlara sahip olacakları sorusu kafamdaydı. 1996 yılında ODTÜ’de okutmanlık görevim başlayınca bu sorunun kimsenin gündeminde olmadığını anladım. İlk kör ODTÜ’lüyle tanıştıktan sonra kendi çözümlerini üretmek zorunda kalan diğer 15 görme engelli öğrenciyle temasa geçtim. Daha fazla ve farklı engel durumunda olan öğrenci sayısı olduğunu tahmin ederken, rastladığımız öğrencilerle onların istedikleri kadar iş birliği yaparak devam ettik. Gerçekleri anlamak için katı varsayımlardan uzak durmak gerekiyordu. Onları, duygusal tepkilerin farkında olarak duyarlılık ve temel haklara doğru yönlendirdik. Alanında yeni başlayan ve yönetim gücü yeterli olmayan bir okutman olarak birbirimizi dinledik, karar verme aşamasında görüşlerimizi paylaştık. Türkçe doğru anladığımdan emin olana kadar tekrar tekrar konuşup, bunların arkasındaki duygulara baktık. Bir karar aldığımızda uygulamaya geçirmek ve bu kararları sürdürmek için uğraştık. Herhangi bir maddi kaynak olmadan ve mütevazı adımlarla ilerlerken ince ayrıntıları fark etme imkânımız oldu. İnanarak, güvenli bir ortam sağladık, başarılı denemeleri kutladık ve başaramadıklarımızın zehrini birlikte dışarıya attık. Bazen de kısıtlı imkânlar bizi daha verimli kulvarlara yönlendirdi.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.