CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.22   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.22    Full Text (PDF)

Disabled Citizens and Political Power in Terms of Military Requirements: From the Modern Era to the Present

Mustafa Cebrail Sadakaoğlu

The disabled citizens considered by this study are the military veterans whose mental or bodily integrity was disrupted as a natural consequence of warfare during the first half of the twentieth century. This study discusses the direction and evolution of the issue of disabled citizens in the relatively more peaceful conditions of the second half of the twentieth century. More precisely, this paper examines the relationship between the disabled individual and political power through modern practices of power and the concept of biopolitics. The main purpose of the study is to present a series of concrete examples of the historical position of the disabled individual. In this context, a series of examples was derived from a literature search. This supports the basic assumption of the study, that the disabled individual can be understood within the framework of a functional approach during the modern period.


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.22   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.22    Full Text (PDF)

Modern Dönemden Günümüze Askeri Gereklilikler Açısından Engelli Yurttaş ve İktidar İlişkileri

Mustafa Cebrail Sadakaoğlu

Bu çalışmada; 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren savaşın doğal bir sonucu olarak zihinsel ya da bedensel bütünlüğü bozulmuş eski askerlerden oluşan engelli yurttaş konusunun aynı yüzyılın görece barış ortamının tesis edildiği ikinci yarısından sonra hangi dinamiklerin etkisiyle ne yöne evrildiği tartışılmaktadır. Tartışmayı somutlaştırmak amacıyla engelli birey ile siyasal iktidar arasındaki ilişki ele alınmış ve bu ilişki modern iktidar uygulamaları ve biyopolitika kavramı üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın esas gayesi engelli bireyin tarihsel konumuna ilişkin bir dizi somutlaştırma ortaya koyabilmektir. Bu kapsamda modern dönemden itibaren engelli bireyin işlevci yaklaşım çerçevesinde kavrandığına ilişkin çalışmanın temel varsayımını kanıtlamak maksadıyla literatür taraması yöntemiyle bir dizi örnek kullanılmıştır.References

 • Albrecht, Gary Len. Disability Through Life Course. London: Sage Publications, 2012. google scholar
 • Bachrach, Susan. In the Name of Public Health, Nazi Racial Hygiene. Massachusetts: Massachusetts Medical Society, 2004. google scholar
 • Eagleton, Tery. İdeoloji. Çev. Muttalip Özcan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1996. google scholar
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi. Çev. Hülya Tanrıöver. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010. google scholar
 • Foucault, Michel. Özne ve İktidar. Çev. Osman Akınhay. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011. google scholar
 • Foucault, Michel. Deliliğin Tarihi. Çev. M. Ali Kılıçbay. İstanbul: İmge Yayınları, 2017. google scholar
 • Galvin, Rose. Çalışma ve Cinsellikle İlişkisi İçinde Sakat Kimliğinin Soy Kütüğü, Sakatlık Çalışmaları. Der. Dikmen Bezmez, Sibel Yardımcı, Yıldırım Şentürk. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2011. google scholar
 • Heather, Perry. War and Medicine in World War I Germany. In Recycling the Disabled: Army, Medicine and Modernity in WWI Germany, Manchester: Manchester University Press, 2014. google scholar
 • Hillach, Ansgar. Estetize Edilmiş Yaşam. Çev. Ünsal Oskay. İstanbul: Der Yayınları, 1995. google scholar
 • Hobsbawm, Eric. Kısa Yirminci Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı. Çev. Yavuz Alogan. İstanbul: Sarmal Yayınları, 2003. google scholar
 • Laughlin, Harry L. Eugenical Sterilization. Chicago: Psychopathic Laboratory of the Municipal Court, 1922. google scholar
 • Marx, Karl. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı. Çev. Sevim Belli. Ankara: Sol Yayınları, 1993. google scholar
 • Morris, Pauline. Put Away, Institutions for the Mentally Retarded. Londra: Routledge, 1969. google scholar
 • Orr, Andrew. Woman and the French Army During the World Wars. Indiana: Indiana University Press, 2017. google scholar
 • Virillio, Paul. Hız ve Politika. Çev. Meltem Cansever. İstanbul: Metis Yayınları, 1998. google scholar
 • Wood, John George. The Natural History of Man. London: Routledge and Sons, 1868. google scholar
 • Oliver, Mark. “Disabled People in the Armed Forces”. The Guardian. 21 December 2000. Erişim: 27 Nisan 2019), https://www.theguardian.com/society/2000/ dec/20/disability.voluntarysector2 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.