Eski Viyana Tıb Talimi ve Onun Adli Sultan Mahmud Zamanında İstanbula Yayılması

DOI :10.26650/AB/AA8.2022.075   
AuthorPhil Carl Süssheim

Münih Üniversite Profesörlerinden müsteşrik Dr. K. Süssheim, Dr. F. Nafiz Uzluk un tavassutile enstitümüzün vasıtai neşri olan Türk Tıb Tarihi Arkivine (Eski Viyana tıb talimi ve onun Adlî Sultan Mahmud zamanında Istanbula yayılması) diye bir seri makale yolladı. Bunlar arkivin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 inci numaralarında neşrolundu. Sona da profesörün Dr. F. N. Uzluk tarafından yazılan tercemei hali de katılarak makalelerin ayrı baskılarından ibaret olan bu eser XVIII inci asır sonlarında garpten edilen istifadelerle XIX uncu asır bidayetinde asrileşen Türk Tıb Tarihi bakımından çok istifadeli olduğu kadar bir müsteşrikin hiçbir Türk tarafından tashih edilmeyen Türkçe ifadesi cihetinden de haizi dikkattir. Bunları uzun emekle yazan profesöre ve Arkivde neşrine delâlet eden ve profesörün tercemei halini yazan Dr. F. N. Uzluk a Tıb Tarihi Enstitüsü şükranlarını sunar.

Dr. A. Süheyl Ünver
Tıb Tarihi Enstitüsü Direktörü

SubjectsHistory & Philosophy of Science

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0922-3
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1937
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.