CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS01.2021.001.031   IUP :10.26650/PB/PS01.2021.001.031    Full Text (PDF)

Gaia Çağında Bilinen Kataklismik Değişenlerin Galaksimizdeki Dağılımları ve HR Diyagramındaki Konumları

Remziye CanbayTansel AkSelçuk BilirAykut Özdönmez

Bu çalışmada literatürde kataklismik değişen olarak sınıflandırılmış yıldız sistemlerinin Gaia DR2 kataloğundan derlenen trigonometrik paralaksları kullanılarak, doğrusal ve geometrik yöntemler ile elde edilmiş uzaklıkları belirlenmiştir. Kataklismik değişenlerin Güneş merkezli Galaktik koordinat sistemindeki uzay dağılımları elde edilmiş ve Gaia renklerinden oluşturulan Hertzsprung-Russell (HR) diyagramındaki konumları tartışılmıştır. Galaktik düzlemden dik uzaklıkları hesaplanan kataklismik değişenler için yükseklik ölçekleri Gaia DR2’nin duyarlı astrometrik verilerinden elde edilmiştir.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.