CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS01.2021.001.020   IUP :10.26650/PB/PS01.2021.001.020    Full Text (PDF)

Küçük Kütleli Yakın Örten Çift Yıldız KIC09821078’de Gözlenen Yüksek Flare Aktivitesi

Şeyda EnezHasan Ali Dal

KIC09821078 sistemine ait Kepler uydusunun fotometrik verileri kullanılarak sistemin veri analizi yapılıp, flare aktivitesine ilişkin elde edilen model sonuçları sunulacaktır. Sistemin literatürde ilk kez ışık eğrisi analizi yapılarak, sistemin 0.574 Mʘ ve 0.442 Mʘ kütlelerinde, 0.598 Rʘ ve 0.529 Rʘ yarıçaplara sahip iki düşük kütleli bileşenden oluştuğu anlaşılmıştır. Kısa poz süreli veri üzerinden 195 adet flare belirlenmiştir. Bu parametreler ile sisteme ait iki ayrı OPEA modeli elde edilmiş ve Plateau değeri birinci model için 1.578±0.117 sn ikinci içinse 1.735±0.099 sn, Half-time değerleri ise 1826.87 sn ve 1138.10 sn olarak hesaplanmıştır. Sistemin flare frekansı ise 0.02345 h-1 olarak hesaplanmıştır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.