CHAPTER


DOI :10.26650/PB/PS01.2021.001.033   IUP :10.26650/PB/PS01.2021.001.033    Full Text (PDF)

Kütle Çekim Kaynağı Olan GW170817’nin BOXFIT ile Modellenmesi

Muhammed Diyaddin İlhanMassimiliano De Pasquale

GW 170817 gama-ışın patlaması, GRB 170817A’nın elektromanyetik karşılığı olan ardıl ışınımlar (afterglow) ve kilonova olarak gözlenmiştir. Uzun dönemli ardıl ışınım gözlemleri sonucunda bu olayı en iyi structured jet (birim katı açı altında enerjinin değiştiği model) veya iki bileşenli jet (yüksek enerjiye sahip dar ve daha düşük enerjiye sahip ikinci bileşeni içeren model) ile açıklanmıştır. BOXFIT programı ile farklı açılar ve farklı parametreler ile ışık eğrileri üretilmiştir. Dolayısıyla, farklı durumlara özel ışık eğrileri birbirinden ayrı olarak, farklı teleskoplar ile gözlenme limitleri tespit edilmeye çalışıldı. Bu teleskoplar içerisinde Erzurum’da kurulacak DAG (Doğu Anadolu Gözlemevi) teleskobu ile de gözlenme stratejileri geliştirilmeye çalışılmıştır.References

  • Alexander, K.D., Margutti, R., Blanchard, P.K. ve diğ., 2018, ApJL, 863, article id. L18, 6 google scholar
  • Lamb, G.P., Lyman J.D., Levan A.J. ve diğ., 2019, ApJL, 870L, article id. L15, 5 google scholar
  • Margutti, R., Alexander, K. D., Xie, X. ve diğ., 2018, ApJL, 856L, article id. L18, 12 google scholar
  • Racusin, J. L., Karpov, S. V., Sokolowski, M. ve diğ., 2008, Nature, 455, 183 google scholar
  • van Eerten, H., MacFadyen, A., 2012, ApJ, 751, 155 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.