Gazatecinin Etik Kimliği

DOI :10.26650/AB/SS07.2023.277   
AuthorMurat Özgen

Kitle iletişim araçlarının en önemli öğelerinden bin olan gazeteciler ve onların mesleki tutumlarını yönlendiren basın ahlak ilkeleri, özellikle günümüzde, medyanın toplumsal yaşam üzerindeki etkilerinin çok geniş ölçüde artmasına bağlı olarak, giderek daha yoğun bir biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Toplumsal yaşamı böylesine derinden etkileyen araçlarda çalışan, haber aktaran ve toplumu yönlendiren kişilerin etik açıdan çözümlemelerinin yapılması, olabildiğince geniş bakış açısı ve kavrayış gerektiren bir çalışmayı zorunlu kılmıştır.
Kitabımın, ilende benzer konular üzerinde çalışacaklara bir basamak ve çıkış noktası oluşturmasının yanı sıra ciddi ve güvenilir bir başvuru kaynağı olarak kullanılması amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleşmesi ise, benim için bir övünç ve gurur kaynağı olacaktır.

SubjectsCommunication

INFORMATION


ISBN975-404-644-1
E-ISBN978-605-07-1434-0
PublisherIstanbul University Press
Publish Date05.07.2002
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.